Hicri 1203-1288 (1788-1871) Tarihleri Arasında Bosna’da Hukuksal ve Toplumsal Hayat Pdf İndir

Hicri 1203-1288 (1788-1871) Tarihleri Arasında Bosna’da Hukuksal ve Toplumsal Hayat
Fethi Gedikli’nin şahsi kütüphanesinde bulunan bir yazma esere dayanan bu çalışma, el yazması Sakk mecmuası özelliği taşıyan bir defter hakkındadır. Eserin muhtevası, 18 ve 19. yüzyıllarda Bosna’daki günlük hayat, insan ilişkileri, toplumsal düzen, hukuk, siyaset… gibi pek çok konuda günümüze ışık tutacak örneklerden müteşekkildir. Gerek tarih, gerek sosyoloji, gerekse hukuk çalışanlar için hacmi küçük, ancak getirisi büyük bir hazine…

Kanun-ı Kadimin Peşinde & Osmanlı’da Pdf İndir

Kanun-ı Kadimin Peşinde & Osmanlı’da
Bu kitapta esas olarak Osmanlı yönetici sınıfına mensup kişiler tarafından kaleme alınmış ıslahata müteallik risaleler incelenerek, Osmanlılar’ın XVI. Asır sonları ve XVII. Asırda karşılaştıkları problemleri nasıl değerlendirdikleri ve bunları çözmek için ne gibi çareler teklif ettikleri ele alınmaktadır.