Kent Deneyimi Pdf İndir

Kent Deneyimi
Şehir en üstün insani başarıların da, en utanç verici insanlık hallerinin de sergilendiği, dolayısıyla kapitalizmin iç çelişkilerinin en çarpıcı şekilde göründüğü yer olmuştur. Ama kent ve deneyim söz konusuysa, Brecht’in “Okumuş Bir İşçi Soruyor” şiirinin başındaki gibi, “Yedi kapılı Teb şehrini kuran kim” diye soran eleştirel bir gelenek de hep var olagelmiştir.
 
Bu geleneğin günümüzdeki en saygın temsilcilerinden David Harvey Kent Deneyimi’nde bu tersten okuma çalışmasına dair kendi analitik zenginliğinin ilk örneklerini sunuyor. “Kente bakma, kent metnini okuma ve sokakta yüz yüze geldiğimiz milyonlarca sürprizi yerleştirebileceğimiz açıklayıcı bir çerçeve bulma” arayışına giriyor. Bu zorlu arayışı ve sonuçlarını her zamanki sade diliyle okura aktarmayı başaran Harvey, kent planlamasından mimariye, sosyolojiden iktisada uzanan kapsamlı bir alanda öğrencilere de, konunun uzmanlarına ya da yalnızca ilgi duyanlara da hitap etmeyi başarıyor.
 
Kent Deneyimi ile birlikte Sel’deki David Harvey külliyatı da önemli bir yapıtaşı daha kazanıyor.

Türkiyede Toplumsal Dönüşüm Pdf İndir

Türkiyede Toplumsal Dönüşüm
Kemal H. Karpat bu çalışmasında; Türkiye’nin kentleşme problematiğini göç literatürü çerçevesinde çok boyutlu bir şekilde değerlendirmektedir. Türkiye’de özellikle 1950’lilerden sonra ortaya çıkan kırdan kente göç Türk modernleşmesinin en büyük tartışma alanlarından biridir. Bu durum bütünüyle Türkiye’nin sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel yapısını değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir.
İşte bu çalışmada bu değişimlerin nasıl meydana geldiği, Türkiye’de kırdan kente göçün hangi amaçlarla başladığı, kentin yapısını nasıl değiştirdiği, gecekondulaşma kavramı, Türk siyasi partilerinin bu bölgelere yönelik bakışları, kentte yaşayanlar ve gecekonduda yaşayan arasındaki çatışmalar, bunun yanında kentin mi kırsalı yoksa kırsaldan yapılan göçün mü kenti etkilediği gibi günümüzdeki kentlileşme, kentsel dönüşüm çalışmalarını da etkileyen sorulara Kemal H. Karpat’ın çok uzun araştırmalar sonucunda yaptığı değerlendirmeler ışığında cevaplar bulunabilir.
Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, “gecekondulaşma”yı, derin bir tarihsel kavrayış içinde, evrensel ve kuramsal boyutunu ihmal etmeden, özgün bir üslupla inceleyen ender çalışmalardan biridir.

Ankara’nın Son Nefesi İmrahor Pdf İndir

Ankara’nın Son Nefesi İmrahor
İçindekiler
Giriş
Amaç ve Kapsam
Araştırma Probleminin Gerekçesi
Çalışmanın Yöntemi
Kentsel Dönüşümdeki Kavramsal Çerçeve
Kentsel Dönüşümün Tanımı, Amaçları ve Türleri
Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi
Kentsel Dönüşümün Yasal ve Yönetsel Çerçevesi
Ankara Nazım İmar Planlarında Kentin Kimliği ve Doğal Alanlara İlişkin Getirilen Kararlar
Ankara’nın Planları
Ankara Makro Planlarında Yeşik Kuşak ve İmrahor Vadisi’nin Yeri, Konumuna İlişkin Değerlendirmeler
Ankara’da Vadi ve Akarsu Sistemleri İçinde İmrahor Vadisi’nin Yeri ve Konumu
Ankara’nın Vadileri
Ankara’nın Akarsu ve Dereleri
İmrahor Vadisi
Tarih İçinde, Eski Haritalarda Mogan-Eymir-İmrahor Vadisi, Yeri ve Çevresel İlişkileri
İmrahor Vadisi ve Çevresinde Arazi Kullanımı, Doğal Yaşam ve Koruma Alanı
Rantsel Kentsel Dönüşüm ile yol Olan İmrahor Vadisi
Değerlendirme ve Sonuçlar
Değerlendirme
Sonuçlar