Amerikan Kuşatması & Büyük Oyunun Perde Arkası Pdf İndir

Amerikan Kuşatması & Büyük Oyunun Perde Arkası
ABD’nin önde gelen stratejistleri, diğer rakip devletler gibi güçlü kaynaklara sahip olmanın yanı sıra ulusları yönetecek, “emperyalist niteliklere” de sahip oldukları iddiasındadırlar. Bununla beraber “emperyalist nitelikleri” ve “ulusal çıkarları” açıkça tanımlanmaktadır. Bu yüzden ulusal çıkarlar ve hayati çıkarlar ifadeleri, her analama çekebilir, kullanılabilir ve soyut kavramlardır.

ABD için bir zamanlar Kaddafi düşman bir ülkeydi. Libya’da demokrasi yoktu, insan hakları yoktu. Ancak Irak’ın işgalinden sonra Kaddafi, ABD’nin istediklerini yapmaya hazır olduğunu söyleyince düşman ülke kategorisinden çıkarıldı. Benzer durum birçok ülke için geçerli.

Yazar Erol Bilbilik “Amerikan Kuşatması’nda ABD yönetimlerinin II. Dünya Savaşı’ndan beri dünyayı nasıl hegemonyaları altına aldıklarını ve kanunsuzluklarını örneklerle anlatıyor. Ayrıca ABD’nin operasyon yaptığı, işgal ettiği, zor kullandığı ülkeleri ve bunları hangi kılıflara uydurarak yaptıklarını sözünü hiç esirgemeden anlatıyor.

Türkiye’den Göçün Türkiye-(Federal) Almanya İlişkilerine Etkisi (1961-2000) Pdf İndir

Türkiye’den Göçün Türkiye-(Federal) Almanya İlişkilerine Etkisi (1961-2000)
Bugün Türkiyeli göçmenler olmaksızın Almanya’yı düşünmek mümkün değildir. Onlar “konuk işçi” (Gastarbeiter) olmaktan çıkarak, Alman toplumunun ayrılmaz parçası haline gelmişlerdir. Bonn’a bağlı Bad Godesberg’de imzalanan 30 Ekim 1961 tarihli ikili işgücü anlaşması hangi iç ve dış konjonktürel şartların birleşmesi sonucu ortaya çıkmış, bu anlaşma Türkiye- (F.) Almanya ilişkilerini nasıl etkilemiştir? Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı’nın inşasından yalnızca birkaç ay sonra, her iki ülkenin çıkarı hangi noktada kesişmiştir? Tarihsel anlamda yakın olan ikili ilişkiler, hangi koşullar altında dönüşüme uğramıştır?
 
Haziran 2019’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan ve Prof. Dr. Erel Tellal’ın önerisi ile Friedrich- Ebert- Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin katkılarıyla güncellenerek kitap haline getirilen bu çalışmada, Türkiye’den göçün 1961-2000 yılları arasında Türkiye- (F.) Almanya ilişkilerine etkisi analiz edilmektedir.
 
Berlin’de doğup büyüyen, Türkiye’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi almış “gurbetçi” bir ailenin çocuğu olarak, konuya ilgisiz kalamazdım. Almanya’ya yerleşen “Türkiye kökenli Almanyalılar” özellikle Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji’nin önemli bir araştırma konusu olmaya devam edecektir. Kitabın konuya ilgi duyanlara katkısı olacağına inanıyorum.
Duygu Dağ