Hayır Diyebilen Asya Pdf İndir

Hayır Diyebilen Asya
İlk baskı 1984 yılında Japonca No To Leru Ajia, Hayır Diyebien Asya adıyla daha sonra gördüğü yoğun ilgi üzerine 1995 yılında İngilizce The Voice Of Asia, Asyanın Sesi adıylla yayımlanan kitap, Asyalı iki siyaset ve devlet adamının penceresinden global ve bölgesel olaylara ışık tutmaktadır. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Malezya’nın gelişme modelini Japonya’nın sağlayacağı, Japon Politikacı Shintaro Ishihara ise ülkesinin ABD’ye boyun eğmekten vazgeçip Asya topluluğuna dönmesi gerektiği tezlerini savunmaktadırlar. Mahathir ve Ishihara arasında görüşme ve yazışmaların ürünü olan kitapta, kapitalizmin Asya modeli ile Batı tahakkümü ve bölgenin kadim medeniyetinin yeniden canlanmasını gerçekleştirme arasındaki mücadele anlatılmaktadır.

Bolşevik Devrimi 1 1917-1923 Pdf İndir

Bolşevik Devrimi 1 1917-1923
İngiliz tarihçi E. H. Carr’ın Bolşevik Devrimi tarih yazımında gerçekleştirilmiş en büyük yapıtlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Konusunda bir klasik haline gelen bu başyapıt, Sovyet tarihi üstüne yapılan başka birçok araştırmaya da esin ve başvuru kaynağı olmuştur. Bolşevik Devrimi’nin bu ilk cildi, Bolşevizm’in doğuşunu ve gelişmesini, 1905 ve 1917 devrimlerini ve Sovyet iktidarını içeriyor. Kitabın Türkçe literatüre yapacağı daha önemli katki ise, parti, Sovyet ve ilktidar aygıtları arasındaki ilişkilere iktidarda ve Sovyet yönetimindeki merkezileşmeye, milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkı uygulamalarına ilişkin çok zengin bir kaynak oluşturmasıdır.

Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları Pdf İndir

Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları
” An’o Yemendir
Gülü çemendir
Giden gelmiyor
Acep nedendir?”
gibi türkülerin neden yakıldığını bilenimiz var mı? Oraya gidenler, neden dönmüyorlardı? Batıya gırtlağına kadar borçlanmış Osmanlı, binlerce kilometre ötede bulunan Yemen’de ne arıyordu? İşte elinizdeki kitapla, sizlere bunlardan bir tanesinin hazin öyküsünü anlatmaya çalıştım..