Belgelerle II. Meşrutiyet’ten Tehcir’e Adana Ermeni Olayları Günlüğü Pdf İndir

Belgelerle II. Meşrutiyet’ten Tehcir’e Adana Ermeni Olayları Günlüğü
Ermeni Sorunu, Türkiye’nin en önemli dış sorunlarından biridir. Bu sorunda dikkati çeken iki dönem, sözde Ermeni Soykırımı iddialarının yer aldığı 1909 Adana Olayları (İğtişaşı) ve 1915 Göç ettirme (Tehcir) olayı’dır.

Elinizdeki, belgelerle II. Meşrutiyet’ten Tehcir’e Adana ermeni Olayları Günlüğü adını taşıyan bu eserinde, Yazar Ahmed Erdoğdu, bu iki olay ile bu olaylar arasındaki döneme ait Ermeni faaliyetleri ve iddiaları yanında; Osmanlı Devleti’ni bölmek, yıkmak isteyen özellikle Rusya, İngiltere, Fransa ile birlikte, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden aldıkları desteği, yine Ermeni, İngiliz, Fransız, Rus, Amerikan ve Osmanlı Arşivi belgeleriyle ortaya koymaktadır..

Tarihte Araplar ve Yahudiler İbrahim, İki Musa, İki Tevrat Pdf İndir

Tarihte Araplar ve Yahudiler İbrahim, İki Musa, İki Tevrat
İbranice M.Ö. VII.-VI. yüzyıllarda oluşmuştur. Musa ise bebek olarak geldiği firavun sarayında Kıptice konuşarak büyüdü. İbranice de bilmezdi, Aramice de! Bu durumda henüz M.Ö. XIII. yüzyılda Tevrat nasıl olur da Musa’ya bilmediği bir dille gelebilir? Allah, peygamberine bilmediği dille bir kitap göndermiş olabilir mi? Yahudilerin tanrısı Yahve, aslında Medyan’da yaşayan Arap kabilesi Kaynilerin büyük tanrısının adıydı. İbrani veya abiri kelimesi kullanıldığında Yahudiler henüz hayatta yoklardı. Dolayısıyla Tevrat’ta İbrahim (as) den bahsedilirken “İbrani” sıfatının kullanılmasıyla Sahralı Arap kabileleri olan “habiru” bozkırlılar kastedilmiştir. Kuran’da sözü edilen İsrail oğulları ile şu anki Yahudiler ayrı ayrı halklardır. Gerçek Samiler Araplardır. Yahudiler’-in Sami halklarla bir ilgileri yoktur. Sanıldığı gibi Araplar ve Yahudiler “amcaoğulları” değildir.