Bırakın Şanımız Yürüsün & Kafkasların Yiğit Halkları Arasında Seyahatler Pdf İndir

Bırakın Şanımız Yürüsün & Kafkasların Yiğit Halkları Arasında Seyahatler
Bugünde etrafında sonu gelmez kavga ve savaşların yaşandığı bir coğrafya olan Kafkasya’nın dünü ve bugününün anlaşılması için okunması gereken bir çalışma. Kitap Rus Çarlığı’nın Kırım ve Karadeniz’e ulaşmak için Kafkasya’da yüzyıllarca uyguladığı istila, katliam ve baskıları aktarırken günümüzle iç içe geçen bilgiler veriyor. Rusların Kafkasya’yı ele geçirmesi karşısında Osmanlı İmparatorluğu’nun tavrı, Anadolu’ya göç etmiş Kafkas halklarının bugünkü konumları, Kafkasya’nın Rus edebiyatında bıraktığı izler, İsrail’den Avusturya’ya kadar Çerkes, Çeçen, Abhaz diasporasında yaşanan gelişmeler konusunda benzersiz bir çalışma.

‘Oliver Bullough’un ilk kitabı onu seçkin bir araştırmacı, gözlemci ve anlatıcı olarak ortaya çıkarıyor… Araştırması müthiş gerçekten de.’
The Economist

‘Bu heyecanlı kitapla Bullough Kafkasların onuru için güçlü bir nefes ve sessizlerin sesi oluyor.’
Financial Times

‘Bırakın Şanımız Yürüsün gerçek bir ikram. Röportaj, tarih ve gezi izlenimlerini renkli ve özümleyici bir anlatımla birleştiren Bullough insanı ister istemez çekiyor anlatısının içine… Kişisel haberleri Kafkasya ve onun çok uzaklardaki diasporası hakkındaki yoğun araştırmalarla sunan yazar olağanüstü bir öykü anlatıyor.’
Spectator

‘Kafkasya, savaşçı halkların yüzyıllar sürmüş isyanını gizleyen keskin karlı zirveler, yıkılmış kaleler ve ormanlardan oluşan bir sınır bölgesidir. İsyan, istila, zorunlu göç, sürgün ve geri dönüşler kuzey Kafkasya halklarını yüzyıllardır Rusya karşısında konumlandırmıştır ve halen de böyledir. Oliver Bullough’un kitabı onların kayıp tarihini birbirine bağlama yolunda özenli ve duyarlı bir çalışmadır.’
Sunday Times

‘Dünyanın fazla ilgisini çekmeyen bir bölgeye ilişkin cesur ve yorulmak bilmez araştırmacı tavrı nedeniyle Bullough takdir edilmelidir.’
New Statesman

İsrail’de Ordu ve Politika Pdf İndir

İsrail’de Ordu ve Politika
Ekim 1947’de, Ben Gurion’un savunma konularına el atmasından sadece altı ay sonra, Hagana’nın bütçesi, Hagana tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıyor ve 33 milyon dolar oluyordu. Onun direktifleriyle Palmak güçlendiriliyor ve yaygınlaştırılıyordu. Hagana’nın Avrupa’daki harcama faaliyetleri genişletiliyordu; Fransa’da bir öncü yahudi partizanlar gurubu oluşturuluyor; A.B.D’de yahudi gönüllüler bir araya getiriliyor, yahudi Tugayı ve Hagana eğitilmiş insanların ve gönüllülerin Filistin’e getirilmeleri için seferber ediliyorlardı. Ve Dünya Siyonizmi’nin bütün kaynakları Filistin’de bağımsız bir yahudi ordusu gücüne silah sağlamak ve insan eğitmek için kullanılmaya başlanıyordu. Böylece Mayıs 1948’de Birleşmiş Milletler, İngiltere’nin Filistin’i terkediş tarihini belirlerken, Ben Gurion emir bekleyen bir orduya sahipti.

Roma’da Siyaset ve Felsefe Pdf İndir

Roma’da Siyaset ve Felsefe
Daha önce Cicero’dan Devlet Üzerine çevirisini yayımladığımız C. Cengiz Çevik, bu çalışmada Roma’nın cumhuriyet döneminde (İÖ 509-İÖ 27) siyaset ve felsefe ilişkisinin şekillenişini inceliyor. Alanında Türkçede bir ilk olan ve birincil kaynaklara dayanan bu inceleme Pythagorasçı öğretinin Roma’daki etkilerine dair rivayetler ile felsefeye karşı siyasî nitelikli ilk olumsuz tepkilerden başlayıp, özellikle de Scipio Çevresi’nde felsefenin siyasî açıdan kabulüne ve Cicero bağlamında siyaset ile felsefenin uzlaştırılmasına dek uzanmaktadır. Bu çerçevede cumhuriyet döneminde ilkin yabancı ve tehlikeli bir unsur olarak görülen felsefenin zamanla Roma’nın siyasî şartlarıyla nasıl uyumlu hale geldiği, siyasî ideallerle birlikte nasıl dönüştüğü, siyasî figürleri nasıl dönüştürdüğü ve en azından bu tür dönüşümlerin nasıl yorumlandığı üzerinde durulmaktadır.
Tarihin en güçlü ve en uzun ömürlü devlet yapılarından birinin felsefi gelenekle ilişkisini değerlendiren Roma’da Siyaset ve Felsefe’nin geniş bir okur kitlesine hitap edeceğini düşünüyoruz.