Dibbuk Pdf İndir

Dibbuk
Turan Oflazoğlu yazdığı oyunlarla Türk tiyatro evreninde yankılar uyandırmış usta bir kalem. Lisans eğitiminden gelen İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Felsefe alanlarındaki birikimini Washington Üniversitesi’nde aldığı tiyatro eğitimiyle taçlandırmış bir sanat ve yazın adamı. Kendisine Kafka, Bergman, Hölderlin, Rilke, Shakespeare, Lorca, Nietzsche, Strindberg… Gibi Batı’nın cins zekalarından yaytığı çeviriler, Türçe’nin hakkını en ince kıvırmlarına kadar veren metinlerdir. Oflazoğlu’na hak ettiği ünü sağlayan ve çeşitli ödüller kazandıran asıl çalışmalar ise kaleme aldığı tiyatro oyunları… Amerika’da iken kaleme aldıığı ilk oyun denemeleri ardından tarihsel olay ve kişileri konu edinmeye özel bir eğilim gösteren Oflazoğlu, tarihsel olanın özündeki trajik yazınsam, özelde teatral yaklaşımın özgün diliyle ortaya koymak istemiştir.

Yazamayan Adam Pdf İndir

Yazamayan Adam
Kitap altta adı yazılı olan altı oyunu içermektedir:

BİRİNCİ OYUN/ “ASPARAGAS”
İKİNCİ OYUN/ “YAZAMAYAN ADAM”
ÜÇÜNCÜ OYUN/ “ABUK SABUK BİR OYUN”
DÖRDÜNCÜ OYUN/ “YAT YERE, YAT YAT YAT!”
BEŞİNCİ OYUN/ “PİS PSİKOPAT PSİKOLOG”
ALTINCI OYUN/ “AH KIZLAR VAH ERKEKLER”

Yazar; toplu oyunlarını içeren kitaba isim olarak sahnelenmiş bir oyununun ismini vermeyi uygun görmüştür.
(Yazamayan Adam/ Aralık 2017 / Almanya)

Tuluat Tiyatrolarında Kantoculuk ve Kantolar Pdf İndir

Tuluat Tiyatrolarında Kantoculuk ve Kantolar
Türkiye’nin kültürel tarihinde, popüler sanatın ilk ürünlerinden olan ve tiyatro tarihimizde önemli yer tutan Direklerarası’nın tuluat tiyatrolarında vazgeçilmez ögelerinden biri sayılan kantolar ve kantoculuk şimdi artık anılarda kaldı. Unutulan bu sanat dalı günümüzde ise sadece Ramazan ayında hatırlanarak televizyon kanallarının eğlence programlarında bazen kısa da olsa yer verilmektedir. Halbuki kantolar, döneminde İstanbul hayatında ortaya çıkan her şeyi anında sahneye yansıtarak bir bakıma bir çeşit müzikli gazete, canlı karikatür, gülünçlü yorum işlevi görmüşlerdi. Bu kitap, sessizce yok olup giden “kantoculuk ve kantoları” gün yüzüne çıkarmayı ve tiyatro tarihimize ışık tutmak amaçlamaktadır.

Oda Komşum Richard Wagner Pdf İndir

Oda Komşum Richard Wagner
Oda Komşum Richard Wagner, bir Türk öğrencisinin 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksek öğrenimini yaparken Amerikalı halkla olan ilişkilerini ve toplumların kendilerinden farklı gördüğü Zenci, Yahudi gibi bazı gruplara karşı önyargılı davranışlarının yarattığı çelişkileri, gerçek yaşanmış bir olaydan esinlenilerek anlatıldığı bir oyun. Ayrımcılık ve ötekileştirmenin insan ilişkileri üzerinde yarattığı tahribata dikkat çeken metinde yalın ve güçlü bir anlatı evreni dikkat çekiyor.