XVI. Ereğli Kazası Pdf İndir

XVI. Ereğli Kazası
Türkiye Selçuklu Devleti ile Karamanoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış olan Ereğli, Konya’ya yakınlığı, Orta Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Gülek Boğazı’na varmadan önceki konumu ve Anadolu’daki üç ana yol güzergâhından sağ kol üzerinde bulunması nedeniyle, tarihsel süreç içerisinde posta, hac, ticaret hususiyetlerin ve stratejik konumun, yerleşim birimlerinin gelişmesine ve büyümesine katkı sağladığı muhakkaktır.

Buradan hareketle coğrafî konumun şehre veya bölgeye katkısı, vakıfların şehir ve toplum hayatına etkisi ile nüfusla üretim çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Bunların yanında, konar göçer zümreler, yerleşim birimleri, nüfustaki dalgalanmalar, tarım vakıflar ve vakıf eserleri gibi hususlar da incelenen konular içeriside zikredilmelidir.

Konya Gazi Lisesi ve Tarihi Gelişimi Pdf İndir

Konya Gazi Lisesi ve Tarihi Gelişimi
Eğitim kurumlarının geçirdikleri değişim ve gelişmeleri incelemek Türk Eğitim Tarihi açısından bazı yeni bakış açılarının oluşmasına katkıda bulunacağı kanaatindeyiz; bu sebeple Konya Meram Gazi Lisesi’ni ele alarak genel orta öğretim kurumlarının Türkiye’de geçirdiği değişimleri incelemeyi amaç edindik.

Bursa’dan Konya’ya Seyahat Pdf İndir

Dünyanın en çok sevilen yazarlarından olan Mehmet Ziya Bey dünya ya yazdığı kitaplar ile fark katmaya devam ediyor. Bursa’dan Konya’ya Seyahat Pdf İndir kitabını hem pdf indirebilir hemde www.pdfkitapokuindir.com üzerinden okuyabilirsiniz.