17. Yüzyılda Ayntab & Osmanlı Kentinde Toplum Ve Siyaset Pdf İndir

17. Yüzyılda Ayntab & Osmanlı Kentinde Toplum Ve Siyaset
Osmanlı İmparatorluğu’nda payitaht ile taşra arasında, tarihyazımını da etkileyen bir mesafe her zaman söz konusu olmuştur. Osmanlı tarihçileri payitahta, oradaki siyasi, iktisadi ve kültürel hayata odaklanırken, uzun süre Osmanlı taşrası ihmal edildi. Ayntâb (Antep), 17. yüzyılda bir Osmanlı taşra kentiydi. Etrafındaki büyük eyaletlerle ciddi ticari bağlantısı vardı. Kentin siyasi ve toplumsal hayatı dinamik, kültürel dünyası ise zengindi. Hülya Canbakal, şeriye sicilleri vasıtasıyla bu Osmanlı kentinin insanlarını, gündelik hayatını, hukuki süreçlerde ortaya çıkan çatışma ve çekişmeleri, iktisadi zenginliğin dayandığı temelleri, devletin merkez ve taşra örgütleri arasındaki ilişkileri, toplumsal statü, unvan ve cinsiyet yapılarının toplumsal hayata etkisini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. 17. yüzyılda Antep nasıl bir kentti, kimler yaşardı, geçim nasıl sağlanırdı, toplumsal hayatta neler olurdu, zengin aileler kimlerdi, zenginliklerinin kaynağı neydi, peygamber soyuna dayanan unvanlar nasıl alınırdı, insanlar mahkemelerde haklarını nasıl ararlar, anlaşmazlıklar nasıl çözülürdü gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışarak kentin tarihini inceliyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini, payitahttaki devletlûların yapıp ettiklerinden değil, taşradaki sıradan insanın gündelik hayatından örneklerle yazmaya girişiyor. 17. Yüzyılda Ayntâb, Osmanlı toplumunu ve imparatorluğun tarihini anlamak için zengin bir kaynak niteliğinde.

Hikayesi ve Efsaneleriyle Gaziantep Semtleri Pdf İndir

Hikayesi ve Efsaneleriyle Gaziantep Semtleri
Gaziantep şehri örneklemesinden yola çıkılarak halkın bağlı olduğu kültürel değerlerini yer adları ile koruduğu ve yine yer adlarını kuşaklara taşıdığı söylenebilir. Çünkü burada kültür, bellek, kod, imge gibi kavramların yer adları ile bağlantıları karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda yerleşim mekanlarına verilen adların şehrin kültür potası içindeki yerleri de araştırılarak bir sınıflandırma yapılmıştır.
Bu kitapta, gaziantep yer adlarının halkın sosyal ve kültürel yaşantısıyla olan bağları, inançları içindeki yeri ve mitojolik bağlantıları tespit edilmiştir. Şehreküstü, çıksorut, karagöz, suburcu, balıklı ve diğer yer adlarının hangi kültürel göndermelere sahip olduğu, adlandırmalarınyapılış amacı yer adslarının etrafında oluşan efsane, hikaye gibi halk anlatıları ele alınmış, Gaziantep’teki yer adlarının tarih içindeki yeri, önemi ve ad vermelerin hangi değerler göz önünde bulundurularak yapıldığı, bu adlandırmada, o yer de yaşayanların sosyal, kültürel anlayışlarının etkisi ve yer adlarının ad verme geleneği içindeki yeri burada tartışılmıştır.

Çocuklar İçin Gaziantep Şehir Rehberi Pdf İndir

Çocuklar İçin Gaziantep Şehir Rehberi
Merhaba!
Elinde tuttuğun bu rehber, sana tam bir “çocuk şehri” olarak tasarlanmış Gaziantep’te gezip görebileceğin yerleri, tadabileceğin lezzetleri, koşup oynayabileceğin muhteşem parkları tanıtıyor. Üstelik bu gezide sana acayip biri rehberlik edecek. O kim mi? Gaziantep’in meşhur Elöpen kertenkelesi. İlk sayfayı aç ve Gaziantep’i keşfetmeye başla, o seni karşılayacak.
 
Bu Rehberde Neler Var?
•           Gaziantep Kalesi
•           Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi
•           Atatürk Anı Müzesi
•           Oyun ve Oyuncak Müzesi
•           İslam Bilim Tarihi Müzesi
•           Saklı Konak Bakır Eserleri Müzesi
•           Medusa Cam Eserler Müzesi
•           Emine Göğüş Mutfak Müzesi
•           Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
•           Bakırcılar Çarşısı
•           Bedestenler
•           Kendirli Gazi Kültür Merkezi
•           İslahiye
•           Araban
•           Nurdağı
•           Karkamış
•           Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi
 
Ve daha niceleri…

The Gaziantep Zeugma Mosaic Museum / Mozaik Müzesi Pdf İndir

The Gaziantep Zeugma Mosaic Museum / Mozaik Müzesi
İçindekiler :
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Zeugma’nın Kısa Tarihçesi
Zeugma’da Gaziantep Müzesi Başkanlığı’nda Yapılan Araştırma ve Kazılar
Zeugma Mozaik Müzesi’nin Kısa Tarihçesi
Mozaik Nedir?
Mozaik Nasıl Kaldırılır?
Fresk (Duvar Resmi) Nedir?
Zeugma Villaları
Zeugma Villalarında Yaşam
Katalog
Dionysos ve Ariadne’nin Karşılaşması Mozaiği
Okeanos ve Tethys Mozaiği
Akratos ve Euphrosine Mozaiği
Freskli (Duvar Resimli) Oda
Geometrik Havuz Mozaiği
Dionysos ve Ariadne Mozaiği
Mousalar Mozaiği
Arete – Paidea – Sophia Mozaiği
Euphrates – Nehir Tanrıları Mozaiği
Tanrıça Gaia (Ge) Mozaiği
Akhilleus Skyros Adası’nda Mozaiği
Dionysos’un Hindistan’dan Dönüşü Mozaiği
Pasiphae – Daidalos Mozaiği
Poseidon Mozaiği
Mars Heykeli
Roma Hamamı (Gymnasion Kompleksi)
Perseus ile Andromeda Mozaiği
Satyros ile Antiope ve Galatia Mozaiği
Geometrik 2 Mozaiği
Satyros ve Antiope Mozaiği
Eros ile Psykhe Mozaiği
Aphrodite’nin (Venüs) Doğuşu Mozaiği
Metiokhos ile Parthenope Mozaiği
Theonoe Mozaiği
Akhilleus Skyros Adası’nda Mozaiği
Hamam Mozaiği
Geometrik Mozai
Dionysos ve Ariadne’nin Düğünü Mozaiği
Mask Mozaiği
Eros-Telete Mozaiği
Dionysos – Telete – Skyrtos Mozaiği
Nereidler Mozaiği
Giyoşlu Villa Mozaiği
Dionysos Büstü Mozaiği
Maenad (Çingene Kızı) Mozaiği
Dionysos 2002 Mozaiği
Dionysos Madalyonlu Mozaik
Kahvaltı Eden Kadınlar (Synaristôsai) Mozaiği
Eros Mozaiği
Ketos Mozaiği
Geometrik Mozaikler
Geometrik Mozaik
Çerçili Mozaiği
Nusaybin Mozaiği (Triton Mozaiği)
Oylum Höyük Mozaiği
Dülük Mozaiği
Çörten Mozaiği
Sözlük
Yararlanılan Kaynak
—————————–
Contents :
The Gaziantep Zeugma Mosaic Museum
A Brief Chronology of Zeugma
Research and Excavations Conducted in Zeugma under the Auspices of the Gaziantep Museum Directorate
A Brief Chronology of the Mosaic Museum of Zeugma
What is a Mosaic?
How are Mosaics Lifted?
What is a Fresco?
The Zeugma Villas
Life in the Zeugma Villas
CATALOGUE
The Mosaic of the ‘Meeting of Dionysus and Ariadne’
The Mosaic of ‘Oceanus and Tethys’
The Mosaic of ‘Akratos and Euphrosyne’
The Fresco Chamber
The ‘Geometric Pool Mosaic’
The Mosaic of ‘Dionysus and Ariadne’
The Mosaic of ‘The Muses’
The Mosaic of ‘Arete, Paideia and Sophia’
The Mosaic of ‘Euphrates River God’
The Mosaic of the ‘Goddess Gaia’
The Mosaic of ‘Achilles on Skyros Island’
The Mosaic of ‘Dionysus’ Return from India’
The Mosaic of ‘Pasiphaë and Daedalus’
The Mosaic of ‘Poseidon’
The Mars Statue
The Roman Baths (Gymnasium Complex)
The Mosaic of ‘Perseus and Andromeda’
The Mosaics of ‘Satyros with Antiope’ and of Galatia
The ‘Geometric 2’ Mosaic
The Mosaic of ‘Satyros and Antiope’
The Mosaic of ‘Eros and Psyche’
The Mosaic of the ‘Birth of Aphrodite (Venus)’
The Mosaic of ‘Metiochus and Parthenope’
The Mosaic of ‘Theonoe’
The Mosaic of ‘Achilles on Skyros Island’
The ‘Bath House’ Mosaic
A Geometric Mosaic
The Mosaic of the ‘Wedding of Dionysus with Ariadne’
The ‘Mask’ Mosaic
The Mosaic of ‘Eros and Telete’
The Mosaic of ‘Dionysos, Telete and Skyrtos’
The ‘Nereids’ Mosaic
The ‘Guilloche Villa’ Mosaic
The ‘Dionysus Bust’ Mosaic
The ‘Maenad (Gypsy Girl)’ Mosaic
The ‘Dionysus 2002’ Mosaic
The ‘Dionysus Rondel’ Mosaic
The ‘Women at Breakfast (Synaristôsai)’ Mosaic
The Mosaic of ‘Eros’
The Mosaic of ‘Cetus’
Geometric Mosaics
A ‘Geometric’ Mosaic
The ‘Çerçili’ Mosaic
The ‘Nusaybin’ (Triton) Mosaic
The ‘Oylum Mound’ Mosaic
The ‘Dülük’ Mosaic
The ‘Çörten’ Mosaic
Lexicon
Bibliography