Mardin Abbaraları Pdf İndir

Mardin Abbaraları
A  B  B  A  R  A ?
Mardin sokaklarını dolanan tılsımlı sözcük.
Peki nedir bu gizemli sözcüğü imar ettiren sebep?
Tarihsel süreç içerisinde Mardin ilinin hâkimiyetini üstlenen tüm medeniyetlerin kent siluetine nakşettiği eserlerin birçoğunda inançsal tutumlar ve kültürel yaklaşımlar yer alırken Abbaraların inşasında tüm medeniyetlerin ortak tavır takınmasına neden olan nedir?
Mardin Abbaraları; imar gerekçesinden geleneksel tutuma dek, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki diğer illere nazaran çeşitlilik açısından abbaraların tüm tipolojilerini bir arada görebileceğiniz, sayıca en çok, fonksiyonel açıdan en kapsamlı çalışmadır.

Tiyatronun Politik Ekonomisi Pdf İndir

Tiyatronun Politik Ekonomisi
İçerik
 
Sanatın Politik Ekonomisi Bağlamında Tiyatro
Türkiye’de Kültür Politikaları: Çok Kısa Bir Analiz
Tiyatro, Ekonomi Ve Siyaset İlişkisi
Genel Olarak Devlet Tiyatroları:
Türkiye’de Ve Dünyada
Devlet Tiyatrolarının İktisadi Ve İdari Yapısı Ve Dünya İle Karşılaştırma
Özel Tiyatroların Piyasa Yapısı Ve Özel Tiyatrolara Devlet Yardımı
Devlet Tiyatrolarının Siyasi Yapısı

Sinemada Ölümün Felsefesi Pdf İndir

Sinemada Ölümün Felsefesi
Yenmenin imkansız olduğunu bile bile ölüme çare arayan insan, bilim aracılığıyla uzun yaşamanın yollarını ararken sanat aracılığıyla da yaşamını daha anlamlı kılmanın veya ölümünden sonra da anılmanın yollarını arar.
 
Sanat tarihine bakıldığında sanatın her alanında ölümün mutlaka konu edildiğini görmek mümkündür. Ancak ifade şekli ve ölüme bakış açısı sanatçının iç dünyasına göre değişir. Sanat dallarının en genci olan sinemada da ölümün önemli konulardan biri olduğu, sunum ve temsilinin yönetmenin bakış açısına göre değiştiği görülür.