Yapı Elemanları 1 & Temel ve Duvar Pdf İndir

Yapı Elemanları 1 & Temel ve Duvar
Prof. Dr. M. Oktay Cansun’un İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesinde ve 2012’den beri İstanbul  Sabahattin  Zaim  Üniversitesi,  Mimarlık  Bölümünde  verdiği  Yapı Elemanları – I dersinin ders notları yeniden  düzenlenmiş, şekiller Araş. Gör.
Mimar M. Emin Akyürek tarafından bilgisayar ortamında çizilerek kitap hâline getirilmiştir.  Kitabın  sonunda,  yazarın  serbest  el  çizimlerinin  özgün  hâlleri görülmektedir.
 
Kitap  yapı  elemanları  konularından  temel  ve  duvarlar  ile  sınırlıdır. Kitabın devamı olarak  döşeme,  merdivenler,  çatı  ve  ince  yapı  diye  adlandırılan doğramaları da içine alacak şekilde hazırlanacaktır.
 
Yapı,  Yapı  Bilgisi,  Yapı  Elemanları  veya  Konstrüksiyon  gibi  kelimelerle tanımlanan  ve  mimarlık  eğitiminin  temel  konularını  oluşturan  bilgiler, öğrencinin  ilk  senelerinde  kavramakta  güçlük  çektiği  konulardır.  Aynı zamanda  mimari  tasarımın  olgunlaşmasında  ve  gerçekleşmesinde  de bilinmesi  gereklidir.  Mimari  tasarımın  başarısı  detaylarının  doğruluğu  ile yakın  ilişkilidir  ki  bu  da  yapı  konusunda  temel  bilgilerin  öğrenilmesi  ile mümkündür. 

Los Angeles’da Mekan ve Kimlik Pdf İndir

Los Angeles’da Mekan ve Kimlik
Bu çalışmada, amaç sosyal mekânların en önemli örneklerinden biri olan müze yapılarının  incelenmesidir. Bu yapıların yanısıra alışveriş merkezleri, parklar, gibi etkileşim alanlarının önemi
vurgulanmaktadır. Bu yapılarının korunması bulunduğu şehirlerin kültürlerini tanıtma bilinci ile gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğinin üzerinde durulmuştur.

Barselona & Şehir / Mimarlık / Gaudi Pdf İndir

Barselona & Şehir / Mimarlık / Gaudi
Bu kitabın bir araya getirdiği yazılar 2006’dan bu yana yılda ortalama iki kez buluştuğum Barselona’dan öğrendiklerimi anlatıyor. Tüm bölümler Barselona’nın fiziksel ve kültürel varlığına ve her fırsatta Gaudi’ye dokunuyor. Mimarlık hep başrolde.
İlk modern romanın yazarı İspanyol Miguel de Cervantes 1605’de, Don Quixote’da karakterlerinin birine şöyle söyletiyor:
“Barselona İspanya’nın uzak yakın düşmanları için alarm ve korku, orda yaşayanlar için lüks ve coşku kaynağı, yabancılara sığınak, uygar ve zevk sahibi olan herkese isteyebileceğinden fazlasını sunan, ünlü, zengin ve sağlam kurulmuş bir kent. Aynı zamanda bir zarafet okulu, seyyahlara dinlenme yeri, fakirlere koruyucu, kahramanlara yuva ve dostluk arayanlara mutlu bir buluşma yeri.”
Bunların çoğunu dört yüzyıl sonra Barselona’da bulmak hâlâ mümkün. Sanat, kültür ve mimarlık alanlarında çok önemli bir Akdeniz kenti Barselona. RIBA’nın madalya verdiği tek kent ve   Akdeniz’in en büyük limanı.

Diyarbakır İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi ve Model Önerisi Pdf İndir

Diyarbakır İli Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi ve Model Önerisi
Mimar, bir çevre oluştururken aynı zamanda o çevrede yaşayacak olan bireylerin hayatlarını da bir ölçüde biçimlendirmektedir. Tasarlanmış çevrelerin birey üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Mimar sadece normal bireyler için değil engelli bireyler için de tasarım yapmaktadır. Bu çalışmada ele aldığımız bireyler engelli bireylerdir. Mimarlar tasarımlarını yaparken engelli bireylere uygun bir çevrede olması gerekenleri ve engelli bireylerin neler istediklerini anlamaları gerekmektedir. Onların yaşam kalitesini arttırmak için tasarım yapılırken bunlara dikkat edilmelidir (İrtenk, 2011).
 
21. yüzyılda engelli çocukların sayısının artması ile eğitim merkezlerinin sayısı ve niteliği önem kazanmaktadır. Engelli bireylerin topluma kazandırılmaları için en önemli nokta, eğitim ve bu eğitimi verebilecek uygun eğitim merkezlerinin varlığıdır. Bu doğrultuda ülkemizdeki ve yurtdışındaki eğitim merkezlerinin planlama aşamaları, tasarım kriterleri incelenmiştir. İstanbul ve İngiltere de bulunan bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden iyi sayılabilecek örnekler ile Diyarbakır’da 24 eğitim merkezinde değerlendirme yapılmıştır. Engelli bireylerin gereksinimlerinin karşılanmasındaki eksiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 
Çalışma ile ortaya çıkarılan farklılıkların ve olumsuzlukların sonucunda, yeni kurulacak eğitim merkezlerinin tasarımına destek olmak için tasarım kriterleri ortaya konulmuştur.