Hat Sanatını Tanımak Pdf İndir

Hat Sanatını Tanımak
Hat Sanatını Tanımak, hat sanatının mahiyetini anlatan, hattı ana hususiyetleriyle tanıtan ve bu alandaki mevcut boşluğu dolduran bir eser… Yazıgen Yayınevi olarak bu değerli çalışmanın yeni sanatkârlara ve hat sanatına ilgi duyanlara ışık tutmasını temenni ediyoruz.
 
Hat Sanatını Tanımak hem hat öğrenenlere hem de bu sahaya ilgi duyanlara etraflıca bilgi vermek maksadıyla Prof. İlhan ÖZKEÇEÇİ tarafından hazırlamıştır. Bu çalışmada başlangıçtan itibaren hattın inkişaf merhaleleri, yazı çeşitleri, önde gelen hattatlar, yazının formları, incelikleri, karakter çizgileri ve malzemeleri konu edilmiştir. Aynı zamanda fazla temas olunmayan ma’kılî ve kûfî yazılar hakkında aydınlatıcı bilgilere yer verilmiştir.

Karagöz & Geleneksel Sahne Sanatları Pdf İndir

Karagöz & Geleneksel Sahne Sanatları
Karagöz, geleneksel Türk tiyatrosunun kollarından Karagöz (gölge) oyunu, orta oyunu ve meddahı tanıtmaktadır. Bu üç önemli kol hakkında bilgiler verip klasik Karagöz oyunundan, orta oyunundan ve meddah hikâyelerinden örnekleri genç okuyucularla paylaşmaktadır. Bu kitap Türk toplumunda, İslâm’dan önceki dönemlerden itibaren ciddi bir etkileşim ve eğlence aracı olarak asırlardır varlığını sürdüren ve kültürel yapı taşlarımızdan olan bu sanatları yeni nesillere ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Boş Özne Dolu Nesne & Türk Minyatür Sanatına İdeolojik Bir Bakış – 1 Pdf İndir

Boş Özne Dolu Nesne & Türk Minyatür Sanatına İdeolojik Bir Bakış – 1
Modernizme ve rasyonalizme aba üstünden sopa sallayan düşünürlerin ruhlarını, isimlerine kelime aralarında yer vererek şenlendiren, minyatür özelinde geleneksel sanatların, Türkiye’ye özgü modernizm ve rasyonalizmle yaşadığı sorunlu diyaloğu gözler önüne seren Ruhi Konak’ın bu çalışması, alanında önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.
      
Boşluğu; klişeden icazet almadan, entelektüel gevezelik tuzağına düşmeden, akademik kolaycılığa ve işgüzarlığa bel bağlamadan dolduran Boş Özne Dolu Nesne; sadece modernizm ve rasyonalizmden değil, gelenekten, minyatür özelinde geleneksel sanatlardan söz açıldığında, ifrat ile tefrit arasında gidip gelenlere, mutedil olmadan kavramların içinin doldurmamalarını öneriyor. Öneriye kulak verenlere, sadece teorik değil, şiirin yan rolde sırasını beklemediği kurgusal bir metinle eşlik edeceğini söylemeden edemiyor.
      
Hakikiliğin ve samimiliğin şairlerinden Edip Cansever’in karanfilinin kokusunu içine sindiren bu itiraf, “elden ele”, diyar diyar dolaştırılmayı fazlasıyla hak ediyor.

Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğü Pdf İndir

Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri Terimleri Sözlüğü
İslamiyet’in okumaya verdiği büyük değer, yazmaya itinayı da beraberinde getirdi. Her şeyin en güzelini yapma prensibi de, en mükemmel şekliyle, Hat ve Tezhip sanatlarında tezahür ve tecelli etti.
Her zirveye tırmanışın zor olması gibi, bu gelenekli el sanatlarında da başarı kolay değil. Bu demir leblebiyi, sakız leblebi haline getiren sır ise, üstadın derslerinde gizli. Meşk sırasında geçen temel bilgiler, kurallar, terminolojik kavramlar ne kadar iyi anlatılır ve anlaşılırsa, başarı o derecede kolaylaşır.
Ne var ki, üstad ile öğrenci arasında genellikle görülen yaş ve ortam değişikliklerinden ileri gelen dil ve kültürel seviye farklılıkları ,anlatmayı, anlamayı, dolayısıyla başarıyı zorlaştırıp, geciktirebilmekte..
İşte bu eser, karşılaşılan problemlerin çözülmesi amacıyla hazırlanıldı. Hüsn-i HAT ve Tezhip Sanatlarına dair temel bilgilerin, terminolojik kavramların en kolay ve en kalıcı şekliyle öğrenilmesini temin edecek. Ansiklopedik yönü, resimli ve şekilli anlatım metodu sayesinde, bilgiyi artırıp, beceriyi geliştirecek.
Alanında ilk ve tek eser olma sorumluluk ve onuruna sahip bu eser, Hüsn-i Hat ve tezhip Sanatlarıyla meşgul olanlara çeşitli yönlerden büyük faydalar sağlayacak …..