Ayşegül / Ev İşlerini Kardeşler Yapıyor Pdf İndir

Ayşegül / Ev İşlerini Kardeşler Yapıyor
Onun adı “Ayşegül”… İlk olarak 1954’te, Belçika’da “Martine” adıyla yayımlandı, çok geçmeden de “Ayşegül” adıyla Türkiye’ye geldi. Elli yıllık Türkiye serüveni boyunca, pek çok kuşak, o ve arkadaşlarıyla büyüdü; ebeveynlerle çocukların ortak arkadaşı oldu

L’Affaire Impot Sur la Fortune (Varlık Vergisi) Pdf İndir

L’Affaire Impot Sur la Fortune (Varlık Vergisi)
İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi’nde tüccarların ve sanayicilerin savaş şartlarının yarattığı karaborsa ortamında elde ettikleri aşırı kazançları vergilendirmeyi hedefleyen Varlık Vergisi Kanunu azınlıklara ayrımcı ve keyfi bir şekilde uygulanacaktı. Bu kanunun bu şekilde uygulanması birçok araştırmaya konu olmuştur. Ancak kanunun yabancı uyruklu gayri Müslim tüccarlara nasıl uygulandığı konusu ise şimdiye kadar incelenmemişti. Bu araştırma İsviçre, Fransız, İtalyan ve Alman arşiv belgelerinin ışığında kanunun yabancı uyruklulara nasıl uygulandığını ilk kere incelemekte.

Dans la Turquie de la Deuxième Guerre Mondiale, la loi de l’impôt sur la fortune, qui avait pour but d’imposer les revenus excessifs que les commerçants et les industriels avaient perçus sur les terrains du marché noir et de la spéculation, allait s’appliquer d’une manière discriminatoire et arbitraire aux minorités. La commission qui devait faire appliquer la loi, en ayant soin de procéder à une discrimination entre les contribuables musulmans et non-musulmans, allait en effet finir par exiger le règlement de sommes beaucoup plus importantes aux imposés non-musulmans qu’aux musulmans. Les contribuables non-musulmans ne pouvant pas payer les sommes demandées, qui représentaient une portion astronomique de leur patrimoine exigée de manière infondée, devaient alors honorer leur dette envers l’État turc en trimant dans des camps de travaux forcés. La loi de l’impôt sur la fortune allait également être appliquée d’une manière injuste et arbitraire aux commerçants non-musulmans de nationalité étrangère résidant en Turquie. La mise en application de cette loi dans ses conséquences sur les citoyens turcs non-musulmans a fait l’objet de plusieurs études par le passé; la façon dont cet impôt s’est appliqué pour les commerçants non-musulmans de nationalité étrangère n’avait cependant jamais été analysée. Ce livre étudie pour la première fois comment on a appliqué cette loi aux ressortissants de nationalités étrangères à la lumière des documents d’archive suisses, français, allemands et italiens.

Les Liaisons Dangereuses Pdf İndir

Les Liaisons Dangereuses
Rien ne semblait destiner Laclos à la littérature, et Les Liaisons Dangereuses, qu’il fait paraître en 1782, sont la seule grande œuvre qu’ait achevée le capitaine et futur général d’artillerie. Le succès est immédiat, mais le roman, frappé de condamnation morale, cessera d’être réédité pendant une partie du XIXe siècle. De Baudelaire à Giraudoux, de Malraux à Roger Vailland, ce sont des écrivains qui peu à peu l’imposent comme un chef-d’œuvre que le cinéma va populariser. Inspirée par le génie du mal, voici la correspondance entre un libertin machiavélique et sa criminelle muse.

Mémoires D’un Fou Pdf İndir

Mémoires D’un Fou
Mémoires d’un Fou est un roman de jeunesse de Gustave Flaubert qui ne fut publié qu’après sa mort. En transformant la folie en normalité, en recyclant et détournant les discours conventionnels, ce texte met en lumière l’opposition établie entre la folie des uns et la bêtise du monde et se propose d’explorer en détail, en cherchant à faire la part du réel et de la fiction.

İnsanlık Durumu / Andre Malraux Pdf İndir

İnsanlık Durumu / Andre Malraux
Fransız romancı André Malraux’nun politik idealizm ve devrimci mücadelenin trajik çelişkilerini anlatan, dünyaca ünlü başyapıtı.
İnsanlık Durumu, 1927 Şanghay işçi grevini ve ardından Çan Kayşek’in Kuomintang’ın eski komünist müttefiklerine karşı başlattığı baskı ve tevkif dalgasını konu eder. Başkent Pekin’in ve Çin komünist devriminin geleceğini belirleyen olaylar, karakterlerin trajik yazgılarıyla iç içe geçer. İnsanlığın içinde bulunduğu karamsarlık ve yalnızlığın yoldaşlık duygusuyla giderilebileceğini düşünen karakterler şiddet ve entrika, ölüm ve ıstırap dolu bir sarmala sürüklenirler. Malraux’nun kahramanları politik idealizmin erdemleri kadar zaafları ve çelişkileriyle de yüzleşirler. İspanya İç Savaşı’ndan Nazi Almanyası’na, 20. yüzyılın röntgenini çeken Malraux, İnsanlık Durumu’nda Çin devrimi üstünden bir anlam ve değer sistemi olarak siyasal eylemi sorguluyor.
“İnsanlık Durumu, Çin Devrimi’nin trajedisini kurmaca alanına taşıyan bir eser. Malraux, Şangay’daki acı ve kargaşa dolu epik anları betimlerken sahipsiz bırakılan bir devrimin trajedisini anlatıyor.”
Chrıstopher Hıtchens 

L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde Pdf İndir

L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde
L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde est une courte nouvelle écrite par Robert Louis Stevenson et publiée en janvier 1886.
 
L’œuvre raconte l’histoire d’un notaire, Gabriel John Utterson, qui enquête sur le lien étrange entre Edward Hyde et le docteur Henry Jekyll.

Bir’le Bir Olmak Pdf İndir

Bir’le Bir Olmak
Bir’le Bir Olmak – İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile adlı eserinde Henry Corbin, İbn Arabî’nin vahdet-i vücut tasavvurunu, aşk ve muhayyile kavramları üzerinden yeniden yorumlar. Bu yorumun başlıca unsurları; Allah’ın rahmet nefesinin ürünü olarak Rab-kul irtibatı, aşkın bu irtibattaki rolü ve bu irtibata bağlı vahdet ve yaratılış tanımları, kalbin ve himmetin yaratıcı gücü ve bir tecelli olarak namazdır. Yaratılanı var eden aşkla benliğine ulaşan arif, himmetinin gücüyle, muhayyilesinde yarattığı hayali, hayallerin dünyasından hislerin dünyasına indirerek gözle görünür hale getirebilir. Bu ise dünyevi bir tecellide Rabbinin müşahedesidir. Corbin’in yorumuyla İbn Arabî’nin düşüncesi, aynı yaratılış gibi kendini sürekli yenileyen bir aşk şarkısına dönüşür: Kulun şarkısına yani Rabbin şarkısına…

Çağdaş Batı Felsefesi yanında İslam Felsefesi, tasavvuf ve Şii inancı ile geleneklerine de vakıf olan ünlü Fransız filozof Corbin bu çalışmayla, daha önce çeviri ve şerhlerini sunduğu Sühreverdi, Molla Sadra Şirâzi ve Rûzbehân gibi isimlere İbn Arabî’yi de ekler. İstanbul’dan Tahran’a oradan bütün İran topraklarına uzanan çileli yolculukların ve araştırmaların meyvesi olan Bir’le Bir Olmak – İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile, hayatı boyunca yaklaşık otuz çalışma kaleme alan Corbin’in ustalık eserleri arasında gösterilmektedir.

En quête de Reconnaissance Les Juifs et les Arméniens en Turquie Contemporaine Pdf İndir

En quête de Reconnaissance Les Juifs et les Arméniens en Turquie Contemporaine
Dans une conjoncture caractérisée par la remise en cause du modèle de l’Etat-nation et par les débats portant sur les diverses identités culturelles présentes en Turquie, les Juifs et les Arméniens ont commencé à développer, à partir des années 1990, des stratégies identitaires particulières afin d’accéder à une égalité citoyenne et une reconnaissance identitaire. A la lumière de ce contexte particulier que cette présente recherche analyse, en premier lieu, les différentes stratégies identitaires développées par ces minorités tout au long de la période républicaine dans le but de protéger leurs identités et de faciliter leur intégration à la société avant la quête de reconnaissance. L’analyse continue par la reconstruction identitaire des Juifs et des Arméniens de Turquie à partir des années de 1990. Et en dernier lieu, les discours et les pratiques soutenus par les diverses organisations et institutions identitaires au sein des minorités juives et arméniennes sont traités. Ces analyses se construisent à partir du corpus d’entretiens réalisés avec des interlocuteurs arméniens et juifs occupant une fonction clé au sein de leur communauté respective pour la conservation et la présentation de leur identité culturelle ainsi que pour la promotion d’une égalité citoyenne au sein de la société turque.

Ainsi Parlait Zarathoustra Pdf İndir

Ainsi Parlait Zarathoustra
Ainsi parlait Zarathoustra ou Ainsi parla Zarathoustra, sous-titré « Un livre pour tous et pour personne »  est un poème philosophique de Friedrich Nietzsche, publié entre 1883 et 1885.