Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım Pdf İndir

Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım
Allah’ı, ancak somut şeyleri anlayabilen çocuklara anlatabilmek, büyük özen, dikkat ve bilgi ister. Bu kitap, çocuk psikolojisi verilerini değerlendirerek çok büyük bir boşluğu doldurmakta ve sağlam inançlı nesiller yetiştirmeye yardımcı olmaktadır.

İlmihal-Abrege (Fransızca-Karton Kapak) Pdf İndir

İlmihal-Abrege (Fransızca-Karton Kapak)
Dans ce monde où tout a tendance à accorder une place prépondérante au matérialisme, nos jeunes enfants et adolescents grandissent dans un environnement pauvre en valeurs spirituelles.

Avec cette prise de conscience de l’importance du sujet, notre maison a décidé de publier une nouvelle édition de l’Ilmihal.

Dans ce recueil, tout Musulman, jeune et moins jeune, pourra puiser les informations essentielles qui lui sont indispensables dans la vie quotidienne.

Nous sommes fiers de vous le présenter dans une nouvelle édition revue et corrigée avec l’aide d’Allah Tout-Puissant.

Ayça Aytuğ ile Piyano Eğitimi Pdf İndir

Ayça Aytuğ ile Piyano Eğitimi
Bu kitap, Ayça Aytuğ’un I2 MEDYA Youtube kanalında yayınlanan eğitim videoları ve sıfırdan başlayan piyano öğrencileri için özel olarak hazırlanmıştır.
 
Kitabın basılı ve PDF formatında iki türü bulunmaktadır. Basılı kitapta Ayça Aytuğ’un kendi öğrencilerinin çizimleri yer almaktadır. İndirilebilir PDF dosyası ise aynı kitabın çizimsiz halidir. PDF dosyası, yayınevinin internet mağazası olan MuzikKitaplari.com adresinde satışa sunulmuştur. Her iki kitabın başında kuramsal bilgilerin yer aldığı bir bölüm bulunmaktadır. Kitabın içerisindeki eserler, yayınevi tarafından daha önce basılan Seçme Eserler ve Çalışma Yöntemleriyle Piyano Eğitimi-1 kitabındaki eserlerle eş zamanlı olarak çalışılabilecek ve birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanmıştır.
 
 
Ayça Aytuğ’un kitap için, uzun yıllardır vermiş olduğu derslerde edindiği deneyimlerle hazırladığı eserler, belli bir standarda oturttuğu öğretim stilindeki bilgi aktarımının sırasına göre özenle dizilmiştir. Eş zamanlı olarak iki kitaptan da çalışılacak eserlerin detaylarına, I2 MEDYA Youtube kanalında yayınlanan Ayça Aytuğ ile Piyano Eğitimi videolarından ulaşabilirsiniz.

Şeytandan Korunma Yolu Pdf İndir

Şeytandan Korunma Yolu

Dünyanın tek bir güç tarafından idare edildiği, modern tağutların hüküm sürdüğü, müslümanların izzet ve hakimiyetlerinin kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar küresel kapitalist sistemin küfründen kurtulabilmek için çareler araştırıyor, çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar.

Herkesin suçunu dışarıda aradığı dünya sistemine ve uluslararası siyonist planlarına bağladığı bir ortamda, Abdülhamid Bilali olayın bu tarafını inkâr etmeden sebeplerin bundan ibaret olmadığını, aslında yenilgimizin temelinin nefsimizde başladığını, şeytanın hile ve desiselerine karşı uyanık bulunmamızı, eğer bunu başarabilirsek önce nefsimizi, akabinde ailemizi, bulunduğumuz mahalli, ülkemizi ve sonrasında da tüm insanlığı kurtarabileceğimizi Şeytandan Korunma Yolu’nda izah etmeye çalışmaktadır. Kitap okunduğunda şeytan ile emperyalist sömürü düzeninin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğu görülecektir.

Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yaklaşımları Pdf İndir

Kuruluşundan Günümüze İmam Hatip Okullarının Programları ve Eğitim Yaklaşımları
Din ve yansıması olan din eğitimi siyasal, sosyal, kültürel ve eğitimsel nedenlerden ötürü tartışılmaktadır. Zira tarihsel süreçte ülkemiz; imparatorluktan ulus devlete, ümmetçilikten milliyetçiliğe, din egemen bir yapıdan seküler anlayışa doğru evrilmiştir. Bu süreçte dine ve din eğitimine yaklaşım tarzı doğrudan İmam Hatip’le ilgili okullara yansımış ve bu durum uygulanan meslek dersleri müfredat/programlarını da etkilemiştir.

Yakın tarihimiz incelendiğinde İmam Hatip Okullarının darbeler ve olağanüstü hal uygulamalarıyla duraklama ve gerileme dönemlerini yaşadığı: özgür ve demokratik bir ortamda niceliksel ve niteliksel gelişimin görüldüğü kanısına varılacaktır.

Nitekim İmam Hatip Okullarının geçmişi yakın tarihimizin özeti, bu okullarda uygulanan meslek dersleri programlar ise gerçekleştirilen değişim ve dönüşümün özünü yansıtmaktadır.

Bu kitap, kuruluşundan günümüze İmam Hatip Okullarının meslek dersleri müfredat/programlarının tespit, tahlil ve tenkit edildiği ilk bilimsel çalışmadır.

Türk Müziği Sol Klarnet Metodu 3 Usul Ve Şed-Mürekkeb Makam Çalışmaları Pdf İndir

Türk Müziği Sol Klarnet Metodu 3 Usul Ve Şed-Mürekkeb Makam Çalışmaları
Türk müziğinin neredeyse her alanında yer alan klarnetin, daha da yaygınlık kazanması ve geleneğinin bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi için hazırlanan “Türk Müziği Sol Klarnet Metodu (III) Usûl ve Şed-Mürekkeb Makam Çalışmaları” adlı kitabımın Türk müziği Sol klarnetine gönül veren ve eğitim almak isteyen herkese bir ışık olması dileğiyle…