Gençler İçin Görgü Kuralları Pdf İndir

Gençler İçin Görgü Kuralları
Bu kitapta “görgü” kavramı sadece bir kurallar bütünü, davranış kalıpları ya da toplum içindeyken uyulması gereken ilkeler olarak değil de insan ruhunu derinleştiren, insanın kişiliğini geliştiren, kendilerine ve başkalarına olan saygısını arttıran bir yaşam bilgeliği olarka ele alınmıştır.

Bu kitapta anlatılan görgü sadece nezaket anlayışlarıyla sınırlı değil, bilakis ruhta yaşlanan, bir yaşam felsefesi haline getirilen bir anlayıştır. Bunu anlayan kişiler için görgü, kaliteli yaşamayı bilme sanatının özüdür. Bu , ruhta yaşanır. İnsan bunu vicdanının bir gereği olarak yapar. Bu anlamda görgü, aynı zamanda güzel ahlakın, iyi huyun da dışa vurum şekillerinden birisidir.

İnsani gelişimi geleneksel öğretilerin birikiminden faydalanarak modern tarzda sunan, günlük hayatımızda olumlu etkilerini en kısa sürede göreceğiniz, faydalı olduğu kadar da zevkli bir eser…