Fener / İstanbulum 5 Pdf İndir

Fener / İstanbulum 5
Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister.

Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar… Yazar yazdığı zaman, birçok kimse o yazıda kendi duygularını, düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister…

Bu düşünceden yola çıkarak, İstanbul’un kırk semti, kırk farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. Okurla aynı zamanda buluşan bu kırk kitaplık dizi hem bir ilk olması hem de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’ne armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır.

Bakıp Da Göremediklerimizle İstanbul Pdf İndir

Bakıp Da Göremediklerimizle İstanbul
Tarihî hadiselere ve şahsiyetlere, ilginç efsanelere, birbirinden kıymetli mimarî eserlere ev sahipliği yapan İstanbul, tarih boyunca cazibesini kaybetmeyip insanlığın odak noktası olmayı başarabilmiş nadir şehirlerdendir.
Kitabı okurken bir taraftan Mossad’ın Taksim’de kurulduğuna, Topkapı Sarayı’nda kimlerin gözünün olduğuna, İstanbul’da suyun macerasına, Fatih Camii’ndeki tablonun sırrına ve daha birçok ayrıntıya şahit olacaksınız.
Bakıp da Göremediklerimizle İstanbul, okurları İstanbul’u keşfetmeye, İstanbul’u yaşamaya ve İstanbul’u anlamlandırmaya davet edip, herkesin yanından geçtiği fakat derununa aşina olanların görebildiği eserleri ve hadiseleri titizlikle okuyucuya sunuyor.

Kelimelerin Yansıması Pdf İndir

Kelimelerin Yansıması
Geçen yıl basılan ve çok tutulan “Kelimelerin Yansıması” ardından serinin 2. şiir
kitabı , yine çok iddialı ve çok başarılı …..
Metin hocamız,
diyorki…..
Derken
Tükenmişti bütün umutlar,
Ve sevmeler yasaklanmıştı artık
Son şiir yazılıyordu, bu son kitaba
Bir veda havasında
Ve
Sen
Bu kitabın son sayfasını okurken………..
diyerek şiir şölenine bizleri davet ediyor…

Çocuk ve Gençlik Psikolojisi Kod: 12-A-6 Pdf İndir

Dünyanın en çok sevilen yazarlarından olan C. I. Sandström dünya ya yazdığı kitaplar ile fark katmaya devam ediyor. Çocuk ve Gençlik Psikolojisi Kod: 12-A-6 Pdf İndir kitabını hem pdf indirebilir hemde www.pdfkitapokuindir.com üzerinden okuyabilirsiniz.

Heilen und Bilden Pdf İndir

Heilen und Bilden
Alfred Adler war ein österreichischer Arzt und Psychotherapeut. Er ist der Begründer der Individualpsychologie. Adler wollte eine lebensnahe Psychologie schaffen, die dem Menschen ermöglicht, seine Mitmenschen aus deren jeweils individuellen Lebensgeschichte heraus zu verstehen.
Dieses Bändchen enthält die Beiträge von Alfred Adler aus dem Sammelband Heilen und Bilden, das von Alfred Adler und Carl Furtmüller im Jahr 1914 herausgegeben ist.

İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi Pdf İndir

İstanbul Şehir Tarihi ve Mimarisi
Károly Kós’un en önemli amacı Avrupa sanat tarihi yazınında tam olarak ele alınamayan Osmanlı-Türk sanat tarihinin özünü kavrayabilmekti. Sanat tarihinin yazılı kayıtları doğrultusunda şehirde iz sürdü ve bunu üç gruba ayırarak gerçekleştirdi. Bunlardan ilki Bizans kiliseleri ve Osmanlı camiileri idi. İkinci grubu mezarlıklar ve türbeler oluşturuyordu. Üçüncü ve son grubu ise Konstantinopolis’te ve daha sonraki İstanbul’da bulunan sivil yapılar oluşturuyordu.  Kós burada vurguyu sokağa, şehirleşmeye ve şehir düzenlemeciliğine yapmak niyetindeydi. Bu amaçla bu konunun tarihsel gelişimi, geçmişi ve geleceği üzerine kurumumuz için daha geniş, fotoğraflarla da desteklenen bir araştırma gerçekleştirmek istiyordu. Yangında yok olan İstanbul semti için yeniden inşa programı üzerine hazırlayacağı plan taslağını da bu çalışmasına eklemeyi düşünüyordu.  Károly Kós, ulusal tarz ve biçimlere büyük değer veren bir mimar olarak tanınır. Yani şu hususta emin olunabilir ki, onun tarafından hazırlanacak olan şehir planları yöreye özgü özellikleri ve ulusal gelenek ve değerleri içeren planlar olacaktır. Böylece İstanbul da, savaş öncesi burada faaliyet gösteren Fransız mimarların yapmak istediği gibi Avrupaî gelişim içinde yavaş yavaş standart devasa binaların doldurduğu bir şehir olmaktan kurtulacaktır. Kós tarafından hazırlanan bu çalışma yayınlandığında kurumumuzu İstanbul’a ve Türklerin ulusal çıkarlarına sımsıkı bağlayan bir halka olacaktır. Bu nedenle de Macarca ve Almanca yayınlanmasının yanı sıra Türkçe olarak da yayınlanıyoruz.
Antal Hekler
Kostantinopolis Macar Bilim Enstitüsü Müdürü

İki Gönül Bir Olunca Pdf İndir

İki Gönül Bir Olunca
Bir yastıkta bahtiyar ve ihtiyar olmanın sırları bu kitapta!
Evlilik, mahiyeti itibariyle çok şeyi ifade eder.
Kimine göre dünya cenneti, kimine göre özgürlüğün nihayeti…
Kimine göre kalplerin vuslatı, kimine göre şartların idare-i maslahatı…
Kimi için insanı koruyan bir kale, kimine göre çekilmez bir gaile…
Kimi için aşkın ete kemiğe bürünmüş hali, kimi için de işlediği günahların vebali…
Kimine göre evlilik, saadet sarayını inşa etmektir, kimine göre de ölmeden mezara girmektir…
Kimi için aynı zamanı, aynı mekanı ve aynı yatağı paylaşmak, kimi için de bir erkek veya kadın ile bir ömür boyu dalaşmaktır…

Ahmet Kocacan evlilik hayatında yaşanan birçok sorunun kolay çözümünü, huzursuzluk ve geçimsizliğin nasıl aşılabileceğini, tekdüzelikten nasıl kurtulunabileceğini, mutlu mesut yaşamanın, bir yastıkta kocamanın bütün püf noktalarını okuyucularıyla tek tek paylaşıyor!

Rum Ortodoks Kliseleri & İstanbul’da Tanzimat Öncesi Pdf İndir

Rum Ortodoks Kliseleri & İstanbul’da Tanzimat Öncesi
Rum Ortodoks toplumu, Osmanlı dönemindeki yeni yaşamını “Millet¬başı” unvanı ile Patrik liderliğinde ve Patrikhane çatısı altında sürdürür. Bu dönemde Bizans kiliselerinin bir kısmı, özellikle kubbeli yapılar, çoğu cami olmak üzere yeni işlevleriyle kullanıma sokulmuş; geriye kalan kili¬seler ise onarımlar ya da yeniden yapımlar sonucu, Rum Ortodoks toplu¬munun ibadet mekânları olarak işlevlerini sürdürmüştür…
Osmanlı yönetiminde Hıristiyanların, dini yapıları ile ilgili inşa faaliyet¬lerinde uyulması zorunlu kurallar vardı. Tanzimat dönemine kadar Os¬manlı yönetiminde, yeni kilise inşa edilmesi yasaktı. Bir kilisenin yeniden inşa edilmesi ise, ancak eskiden kilise olduğunun kanıtlanması halinde, aynı yerde ve aynı özelliklerde yapılması koşuluyla mümkündü…
Tanzimat öncesi Rum Ortodoks kiliseleri, “Osmanlı” kavramı çerçevesin¬de adeta aynı reçete ile oluşturulmuş; özgün nitelikte ve sanat tarihi bağ¬lamında bütünlük gösteren yapılardır. Rum kiliselerinin mimari karak¬teri, ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Tanzimat ve Islahat fermanları ile yaşanan değişim süreci sonrasında kaybedilmiştir. Bu nedenle, kitabın kapsamı 1856 tarihli Islahat Fermanı ile sınırlanır…
Geniş bilgiler, ayrıntılı anlatım ve bilgilendirici fotoğraflarla alanındaki tek yetkin kaynak.