Kader İnancının Dini Temelleri Pdf İndir

Kader İnancının Dini Temelleri
Kader bütün insanlığı ilgilendiren ve meşgul eden bir konudur. İnsanlık tarihi ile yaşıt bulunan kader konusu etrafında pek çok dini anlayış ortaya çıkmıştır. Tarihte ve günümüzde değişik din ve millet mensupları içerisinde kadere inananlar daima çoğunluğu oluşturmuştur.
Kur’an’da iman esasları pek çok ayette emn kelimesinin çeşitli türevleri kullanılarak açık bir biçimde zikredilmiştir. Ne var ki kadere iman doğrudan doğruya ‘‘inanırlar, iman ederler’’ veya kınama mahiyetinde ‘‘inanmazlar ve inkar ederler’’ şeklindeki ayetlerde zikredilmemektedir. Ancak her zaman iman esaslarının ‘emn’ kelimesinin türevleri ile zikredilmesi gerekir diye bir kural yoktur. Allah’ın kitabında kader inancını anlatan pek çok ayet bulunması, Hz. Peygamber’in sahih sünnetinin kader inancını desteklemesi, Selefin kader inancına bağlılıkları, aşırılıklardan kaçınan sağduyulu kelamcıların ve diğer İslam alimlerinin bu konudaki çalışma ve gayretleri, İslam ümmetinin kahir ekseriyetinin kadere iman konusunda icma etmeleri kader inancının temelini oluşturmaktadır.
Kader inancı İslam’a sonradan sokulmuş değil, doğrudan Kur’an ve sünnet temeline dayanan bir konudur. Kader, iman esaslarından biri ve bu esasların bütünleyicisidir.

Kuran’ı Anlamada Temel Bir Problem Te’vil Pdf İndir

Dünyanın en çok sevilen yazarlarından olan Prof. Dr. Yusuf Işıcık dünya ya yazdığı kitaplar ile fark katmaya devam ediyor. Kuran’ı Anlamada Temel Bir Problem Te’vil Pdf İndir kitabını hem pdf indirebilir hemde www.pdfkitapokuindir.com üzerinden okuyabilirsiniz.

Mü’min Şahsiyetin İnşası Bağlamında Kur’an’da Dua Pdf İndir

Mü’min Şahsiyetin İnşası Bağlamında Kur’an’da Dua
Dua anlayışındaki parçalanmışlık, onun hem nüzul ortamındaki mesajının hem de bugüne yansıyan izdüşümünün yanlış anlaşılmasına neden olabilmektedir. Netice olarak Kur’an’da zikredilen peygamberlerin veya isimsiz şahsiyetlerin duaları, bazen büyüsel etkiler göstermesi beklenen tılsımlı ifadelere dönüştürülebilmekte; bazen de Allah’ın her duayı kabul ettiği inancı ile yasalarına aykırı taleplerden oluşan bir beklentinin dayanakları olarak görülebilmektedir. Ne yazık ki, böylesi bir beklenti, insanı Rabbine yaklaştırması ve yönelişini artırması umulan duanın, insanı Allah’tan uzaklaştırmasına, sözünü tutmadığı inancıyla ona olan güvenin sarsılmasına ve nihayetinde dinin hayatın dışına itilmesine neden olabilmektedir. Çünkü dua, kulun Yaratıcısı ile iletişime geçebilmesinin yegane imkânıdır ve insan, tüm varlıkla ilişkisini bu iletişim imkânı üzerinden kurar.