Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm Pdf İndir

Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm
Arkeolog Sergen Çirkin’in hazırladığı bu kitap, Neolitik Çağ’dan Ortaçağ’a uzanan Güney Sibirya kültürlerini ve inançlarını kronolojik bir sırayla ele alıyor. Özellikle Şamanizm ve atalar kültü gibi inançları, arkeolojik bulgular ve yerel halka dair et­nografik veriler eşliğinde karşılaştırmalı olarak inceliyor.
 
Sibirya’da zaman farklı işler; akıp giden yüzyılların orada pek de önemi yoktur. Bu büyük kara parçasında toprak gibi, su gibi, zaman da adeta donmuştur. Süregelen yoğun “kültürel devamlılık” içinde çağların ayrımına varmak, tarihin akışını izle­mek son derece güçtür. Ağır aksak işleyen bu tanrısal zamanı aydınlatacak ve onu yeniden okunur hale getirecek kilit sözcük ise ŞAMANİZM’dir.
 
Şamanizm; tarih öncesinden modern çağlara uzanan bir inanç sistemi, Ural-Altay halklarının bir anlamda ortak bilinçaltıdır. Bu bilinçaltı o denli güçlüdür ki ona dair izler bugün hâlâ yaşamlarımızın bir parçası olmayı ısrarla sürdürüyor.

Seleucia – X 2020 Pdf İndir

Seleucia – X 2020
Artemis Tapınağı ve Altın Sardes’in Kraliçeleri
Queenly Gifts to Golden Sardis and the Temple of Artemis Fikret K. Yegül
9
İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Kilya Figürini
A Group of Kilia Figurines from the Archaeological Museum of İzmir Barış Gür-Ayşe Füruzan Caman
35
Silifke Müzesi Örnekleri Bağlamında Roma Dünyasında Cam Çubukların İşlevleri Konusunda Görüş ve Öneriler Suggestions and Views About The Functions of Glass Rods in The Light of Two Examples from The Museum of Silifke Emel Erten
57
Niğde, Ulukışla’da Lulua (Lülüve) Kalesi  The Lulua(Lülüve) Castle in Ulukışla, Niğde Lale Yılmaz-Halil Sözlü
75
Kurul Kalesi Pişmiş Toprak Kandilleri Terracotta Oil Lamps from Kurul Fortress Leyla Yorulmaz
97
 
 
Elazığ Müzesi’nden Bir Grup Urartu Mühürü
A Group of Urartian Seals from the Elazığ Museum Pınar Pınarcık-Bilcan Gökce
127
Phokaia’nın hellenistik ve Roma Dönemi Mezarları ile Ölü Gömme Gelenekleri Bruial Customs and Tombs in Hellenistic and Roman Period Tombs of Phocaea Sabri Arıcı
155
Mersin Müzesi’nden Hellenistik Dönem’e Ait Bir Mezar Steli A Grave Stele at the Hellenistic Period from Mersin Museum Ulus Tepebaş-Handegül Canlı
185
Olba’dan Roma Erken İmparatorluk Dönemi Üfleme Cam Buluntuları Early Imperial Blown-Glass Finds from Olba
Emel Erten-Emine Akkuş Koçak 201
Pontos Bölgesi Basamaklı Tünellerinin Köken ve İşlevleri Üzerine Bazı Öneriler
Some Suggestions on Origins and Functions of the Stepped Tunnels in Pontos Region
1. Yücel Şenyurt-Ahmet Emirhan Bulut 227
Bingöl Şerevdin Yaylası’nın Kaya Üstü Resimleri ve Kaya Altı Yerleşiminin Değerlendirilmesi The Evaluation of On-Rock Pictures and Under-Rock Settings of Bingöl Şerevdin Plateau Sırrı Tiryaki
251
Anemurium Nekropol Kilisesi Heraclius Definesi
A Heraclius Hoard in Anemurium Necropolis Church Kasım Oyarçin- Mehmet Tekocak
269
Kurul Kalesi Kazılarında Ele Geçen Kalıp Yapımı Kabartmalı Kaseler The Moldmade Relief Bowls found in Kurul Fortness
1. Yücel Şenyurt-Leyla Korkmaz 297
Miles’tan (İonia) Koç Başı Saplı Bir Patera
A Terracotta Handled Patera with Ram Head from Miletus(Inoia) Reyhan Şahin
329
Tarsus Müzesi’nden İki Triglif-Metop Frizi
Two Trygliph-Metope Friezes from the Tarsus Museum Gamze Evgen
355
Olba Manastırı Kazıları Üzerine Değerlendirmeler
Some Observations on The Excavation in The Monastery of Olba Murat Özyıldırım
375
Kitap Tanıtımı Book Riview
Roman Architecture and Urbanism-From the Origins to Late Antiwuity Emel Erten
389
Antik Dönemden Osmanlı Dönemine Smyrna/İzöir Kemik Objeleri Halil Özkan 395