Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam 2 Pdf İndir

Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam 2
Türkiye’de en çok konuşulan ve tartışılan konunun din ve İslâm meselesi olmasına bir önem ve değer 
atfedip  atfetmeyeceğimiz,  olup  bitenlerden  tedirginlik  duyup  duymayacağımız  bir  paradoksla 
alakalıdır.  

Eğer Türkiye kurucu ve yaşatıcı bir(icik) unsur olarak din ve İslâm’la olan ilişkisini dünyanın yeni şartlarında ve tedavüle giren yeni kavramlarla bir daha kurmak ve anlamak peşinde ise en zıt fikirler dâhil  olmak  üzere  her  şey  ciddiye  alınabilir,  her  tartışmaya  katlanılabilir.  Yok,  eğer  bütün  bu cilalanmış  sözler;  özgürlük,  insan  hakları,  demokrasi,  küreselleşme  söylevleri;  diyalog,  bir  arada yaşama çağrıları her şeyin daha anlaşılmaz ve vasıfsız hale gelmesi için yapılan gösteriler, Türkiye’nin ana  meselelerini  geriye  iten  göz  boyamalar  ve  bunun  için  körüklenen, desteklenen  teşebbüsler  ise bizimle ne alakaları ve akrabalıkları olabilir? Varsa eğer derecesi nedir? Belli ki bilgi ve yorumlamaya ahlâk, ciddiyet ve aidiyet eşlik etmeli.

Bu  kitapta  İsmail  Kara,  Cumhuriyet  Türkiyesi’nin din-İslâm merkezli  meselelerini  ülkemizin kritik dönemlerinden birinde hayatî meseleler olarak yeniden ele alıyor ve tartışıyor.

Yitirilmiş Hikmeti Ararken Pdf İndir

Yitirilmiş Hikmeti Ararken
Bu kitap, yazarı İlhan Kutluer’in genelde İslâm tefekkür geleneğinin ruhunu keşfetmeye yönelik yazılarından oluşuyor. Son on yıldır birkmiş üretimini bir bütünlük fikri içinde yeniden derlemiş olan müellif, Yitirilmiş Hikmeti Ararken başlığının çağrıştırdığı anlamlara işaret etmek, geleneğin hem şimdi hem de gelecek için vaat ettiği fikrî açılımlara dikkat çekmek istiyor.

Yolların Ayrılış Noktasında İslam Pdf İndir

Yolların Ayrılış Noktasında İslam
Bugün müslümanların karşılaştığı problem, yolların ayrılış noktasına gelmiş bir yolcunun problemidir. Yolcu olduğu yerde duraklayıp kalabilir; fakat bu onun açlıktan ölümü göze alması demektir. Üzerinde “garb medeniyetine gider” yazılı yolu da seçebilir. Fakat bu takdirde ebediyyen mazisine veda etmesi gerekmektedir. Ya da üzerinde “gerçek müslümanlığa” yazılı yolu seçer; işte bu yol, kendi mazileri ve kendi kudretleriyle canlı bir geleceğe doğru ilerlemeye imanı olanları kendisine çeken tek yoldur. (Arka Kapak)

Laik Düzende Dini Yaşamak 1 Pdf İndir

Laik Düzende Dini Yaşamak 1
4 ciltlik bir serinin bu ilk kitabı, günümüzün önemli müslüman düşünür ve akademisyenlerinden Prof. Dr. Hayreddin Karaman’ın Pazar yazılarından oluşmaktadır. Çok konuşup dişe dokunur tek laf etmeyen bildik Pazar yazılarının aksine, bu kitaptaki yazılar İslâm’ın esaslarına göre düzenlenmemiş bir toplumda yönünü tayin etmekte güçlük çeken müslümana yardımcı olmak gayretinde…