Dört Halifenin Menkıbeleri Pdf İndir

Dört Halifenin Menkıbeleri
İsimleri Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali…
 
Kâinatın Sevgilisinin eşiğine düşünce yolları, cahiliye kimliklerinden sıyrılarak dost olmaya adananlar onlar…
 
Adları Allah Resûlünün adıyla yan yana anılanlar…
 
Dört Halifenin Menkıbeleri / Menâkıb-ı Çehâr-yâr-i Güzîn, Allah Resûlünün huzurunda imana eren, ömürlerini onun terbiyesi altında geçirerek Peygamberin en seçkin dostları halkasına dâhil olan ve Efendimizin dünyaya veda etmesinin ardından mirasına sahip çıkarak asrı hakkaniyetli idarenin örneklerine şahit kılan dört sahabenin hayatına ayna tutuyor.
 
Nebevî terbiyeye tabi olan bu ömürler, bütün insanlığın arayışına cevap verecek zengin hayat malzemeleriyle dolu…

Kır Hasan Pdf İndir

Kır Hasan
Elinizdeki Gençlik Serisi, küçük, büyük herkese İslam ahlakının güzel örneklerini sunmak için hazırlandı. Yüksek ahlak ve faziletine dünyanın hayran kaldığı atalarımız bu hikayeleri okuyarak yetiştiler. Bu hikayelerdeki iyi örnekleri severek, onlara hayranlık duyarak, onlarla bütünleşerek üstün bir ahlaka sahip oldular.
Gençlik Serisi, bilhassa çocuklarımıza, içinde yaşadıkları toplumda bulamadıkları güzel örnekleri tanıtacak, benimsetecek ve sevdirecektir.

Bir Ayet Bir Hikaye 3 (Karton Kapak) Pdf İndir

Bir Ayet Bir Hikaye 3 (Karton Kapak)
Kur’an, hayat veren bir kitap.
Kulunu yalnız bırakmayan ve onu terbiye etmek isteyen hakiki mürebbi Rabbimizin kitabı. İçinde her seviyede insana ve elbette çocuklarımıza da hitap eden ayetler var. 
 
Elinizdeki kitap, 1. Çocuklarımıza temel insani ve İslami değerleri kazandıracak, 2. Değerlere karşı duyarlı
olmalarını sağlayacak, 3. Rol modelleri göstererek öğrendiklerini hayatlarında gerçekleştirmelerini sağlayacak bir bakış açısı ile hazırlandı.
 
Çocuklarımızın Kur’an’la daha yakın olmaları, her zaman onu okuyup anlamaları ve yaşamaları  temel gayemizdir. 
 
“Ve doğrusu Biz bu Kur’an’ı ders alınsın diye kolaylaştırdık; öyleyse yok mudur ders alan?”
(Kamer Suresi, 17. Ayet)

Rahmet Esintileri Pdf İndir

Rahmet Esintileri
Hakikati Muhammediyye’ye yakınlaşabilmek, akıldan ziyade muhabbet ve aşkla mümkündür. O’na tabi olmanın şeref, haz ve lezzetini tatmak için, kendisine ümmet olmak isteyen peygamberler bile çıkmıştır. O’nun nur cemali, aşıklarının nazarında bütün varlığı gölge halinde bırakmış, gönüller O’nun en ufak bir arzusuna:
“Anam, babam sana feda olsun ya Rasulallah!” diye cevap vermiştir.
O’nun asli vasfını tasvif etmeğe hiçbir fani muvaffak olamadı. Yüksek ahlakı ve yaradılışı layıkıyla kavranamadı. Alimler, mütefekkirler, gönül sultanları ve Cebrail, O’nun yolunda bulunmayı, izzet; kapısında sail (dilenci) olmayı, devlet bildiler.

İman ve İnanç Aksiyonu Pdf İndir

İman ve İnanç Aksiyonu
Bu kitapta Hz. Musa (a.s.)’dan Büyük! İskender’e, Hz. Şuayb (a.s.)’dan Aristoteles’e kadar bütün iman ve inanç aksiyon hamlelerine yaşarcasına tanık olabilirsiniz. Napolyon Bonapart’ın askeri dehalığına rağmen iman aksiyoneri numunesi olan Cezzar Ahmet Paşa karşısındaki mağlubiyeti, Adolf Hitler’in kitleleri kanalize eden fikir kuvvetine rağmen madde zındanlarındaki mahkumiyeti, en nihayetinde Hz. Adem(a.s.)’den Hz. Muhammed (s.a.s.)’e kadar olan iman aksiyonerlerinin inanç aksiyonerliğine kudretli galibiyeti… İman ve inanç kavramlarını Hz. Nuhvari (a.s.) bir edayla, keskin bir kılıçla ortadan ikiye ayırdığımız bu kitapta, hakiki manada aksiyon erliğinin ne olduğunu beyan etmeye çalıştık. İstifade etmeniz dileğiyle…