Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri 2 Pdf İndir

Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri 2
27 Mayıs 1960 günü seçimle gelmiş bir iktidar, zor kullanılarak görevinden uzaklaştırıldı. Sonra Yassıada’da “Yüksek Adalet Divanı” adı verilen olağanüstü bir mahkeme kuruldu. Görevi, on yıl Türkiye’yi yönetmiş kadroyu yargılamaktı. Türk tarihinde daha önce görülmemiş büyüklükteki bu siyasi mahkeme, ülkenin her köşesinde mağdurlar ortaya çıkardı. İşte bu düşünceden yola çıkarak 2017’nin Ağustos ayında Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri I, adlı eserimizi yayınlamıştık. Kitapta Yassıada’da yargılanan 6 Trabzon milletvekilinin, siyasi faaliyetleri, yargılanmaları ve sonrasında yaşadıkları konu edilmişti. Objektif tarih anlayışından asla uzaklaşmadan, Trabzon milletvekilleri özelinden Yassıada’ya ışık tutmayı amaçlamıştık.Şimdi de Selahaddin Karayavuz ve Mahmut Goloğlu’nun yaşadıkları etrafında, Türkiye’nin sancılı yıllarına doğru yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk cildin devamı olarak Yassıada’da Yargılanan Trabzon Milletvekilleri II adını verdiğimiz elinizdeki kitapta, biri muhalif diğeri Menderesçi, “Şahsına münhasır” iki Trabzon milletvekilini konu edindik. Sizlerle bu vesileyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığımız kitabımızı, 59.yılında tüm 27 Mayıs mağdurlarına ithaf ediyoruz…

Taht Adabı Pdf İndir

Taht Adabı
Abbâsî sarayının önde gelen protokol yazarlarından olan Sa’lebî’nin kaleme aldığı Taht Âdâbı, İslâm devletlerinin saray âdetleri konusunda yazılmış bir siyâsetnâmedir. Eserde saray âdetlerinin yanında, hükümdarın huzuruna giriş çıkışlar, hükümdarla birlikte yemek yeme ve hükümdarın çevresindekilerin hükümdarla nasıl görüşeceğine dair kurallar da anlatılmaktadır. Sa’lebî, Abbâsî devletinin yabancısı olduğu Sasânî ve Hint saray geleneklerini Abbâsî sarayına tanıtarak kendisinden sonraki İslâm devlet yönetimi anlayışının şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Eser bu anlamıyla siyasî düşünce tarihi açısından stratejik bir önem arz etmektedir.

Edille-i Erbaa Işığında Örnek Müslüman Kadın Pdf İndir

Edille-i Erbaa Işığında Örnek Müslüman Kadın
Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan modernite hastalığının dînimiz üzerinde ki tahrîbâtlarının îmânı az veyâ çok olan her Mü’mîn için bir elem sebebi olduğu âşîkârdır. Maalesef ki gerek eğitim câmiamızda gerekse toplum nezdimizde alıp başını giden “feminizm” akımı artık “Müslümân Kadın” algımızı yerle yeksân eder hâle gelmiştir. Fıtrata ve ahlâka aykırı olarak dikte edilen ve kendi içimizden de kendisine son zamanlarda çok fazla taraftâr bulan bu görüşün doğuşu, kendi boğuldukları karanlıkta tüm Dünya’nın da boğulduğunu sanan bir devirde Fransa’da ismi lâzım olmayan sözde kadın devrimci özde ahlâksız toplumun ahlâka aykırı şahsiyetlerinin “AYDINLANMASI(!)” ile ortaya çıkmıştır. Femînistlik, erkek düşmanlığı değildir. Aksine ortaya çıktığı toplumda da günümüzde de kendi dînî ve ahlâkî fıtratına uygun bir yaşam bulamayan, kendisini erkekle bir gören, kadın-erkek eşitliğinden dem vurarak (kendi toplumlarını ifsâd ettikleri yetmiyormuş gibi) başta âlem-i İslâm olmak üzere tüm Dünya dîn ve toplumlarınında ifsâd olması için ellerinden geleni yapan ve işin garip olan kısmı da şu ki aslında kapital düzene hizmet edip kendilerince olmaktan kaçındıkları “KÖLE” vârî kadın figürünü bile isteye para karşılığında satan bir düşünce sistemidir.
 
 
Femînizmin ne olup ne olmadığını anlattıktan sonra asıl kanayan damarlarımıza tampon yapmanın zamanı geldi diye umut ediyorum. Sevgili dîn kardeşim, bacım! Bu kitap, Efendimizin şu müjdesine binâen;  “…Allah’a yemîn ederim ki, Cenâb–ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nîmeti olan kırmızı develere sâhip olmandan daha hayırlıdır.”  başta senin uyanışını bir nebze bile olsa gerçekleştirip Rahmân’ın katında kendimize şefaat gerekçesi olması için daha sonra da senin elinle, senin dilinle, senin hâl ve tavrınla ve senin yetiştireceğin evlatla öldükten sonra bile kendimiz için bir hasenât kapısını açık bırakma gâyesiyle ele alınmıştır.
 
 
Allah Celle Celâlühû sizi de, bizi de, soyumuzu da başından sonuna kadar İslâm üzere olanlardan eylesin. Âmin.
 

Adı İnsan Pdf İndir

Adı İnsan
Kitapta her şiirden önce. o şiirin konusuyla ilişkili olan ayetlere de yer verilmiştir. İnşallah bu şiirlerin siz değerli okuyucularımıza da katkı sağlamasını ve ferahlık getirmesini temenni ediyor, sevgiler ve sagılar sunuyorum.