Hukuk Metodolojisinin Sorunları Pdf İndir

Hukuk Metodolojisinin Sorunları
Türk hukuk biliminin en geri kalmış kısmı, hukukun genel teorisidir. Bu teorinin en geri kalmış kısmı ise hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisidir. Türk hukuk bilimi, hukuk metodolojisi ve argümantasyon teorisi açısından “taş devri”nde yaşıyor. Ertuğrul Uzun’un elinizde tuttuğunuz bu kitabı, taş devri gecesinde bir kutup yıldızı gibi parlıyor.
Prof. Dr. Kemal Gözler
Yorum sorununu çözme iddiasındaki safdil bir hukuki söylem “yorum metotları’’ başlığı altında ve tasniften başka bir işe yaramayan bir anlatı üretimini kendine uğraş edinedursun, Ertuğrul Uzun’un bize bir panoramasını sunup uygulamasını gösterdiği asıl Hukuk Metodolojisi, hukuki tartışmanın ve kanıtlamanın iç dünyasına nüfuz edilmedikçe yargılamanın değil bilişsel ahlaki koşullarının bile sağlanamayacağını; bilimsiz ve yöntemsiz, hakîm, fehîm ve metin olunamayacağını gösteriyor.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Halûk Atalay

TCK’nın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Pdf İndir

TCK’nın 245. Maddesinde Düzenlenen Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Banka ve kredi kartları günümüz dünyasında büyük bir öneme sahiptir. Gündelik yaşamda kart kullanan kişi sayısı ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır. Kartlı ödeme sistemi ekonomik ve ticari yaşamda bir anlamda güvenin sembolüdür. Özellikle kredi kartları adından da anlaşılacağı üzere bir itimat kartı hükmündedir. Çek ile ödeme sisteminde yaşanan sorunlar, çekin karşılıksız kalması veya sahte çeklerin kullanıldığı sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarının artışı kartlı ödeme sistemine yönelişte büyük önem arz etmektedir.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile ilgili kitabımızın ilk baskısını 2011 yılında gerçekleştirmiştik. Yaklaşık on yıllık bu dönemde konu hem akademik anlamda tartışmalara konu olmuş; hem de yargı kararlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Kitabın bu baskısında doktrinde ve uygulamadaki değerlendirmelerin bir fotoğrafını çıkarmaya çalıştık.