Gümrük İşlemleri Pdf İndir

Gümrük İşlemleri
Çalışma, gümrük olgusu gibi geniş bir konuyu komple kuşatma amacından çok, konunun genel çerçevesini çizmek ve önemli hususları pratize ederek anlatmayı hedefliyor. Özellikle meslek yüksekokullarının dış ticaret, uluslar arası ticaret, gümrük işletme gibi bölümlerinde ders kitabı olması amacıyla İKMEP müfredatına uyumlu bir içerikle çalışmayı hazırlamaya gayret ettik. Ancak İKMEP müfredatına ilave olarak konunun önemine binaen bir iki yeni bölümü de kitaba ekleyerek gümrük olgusu ile ilgili önemli konulara da yer vermeye çalıştık.
Gümrük mevzuatı gibi sık değişiklikleri olabilen bir konuda, okurlarımızın titiz olmalarını ve özellikle süre, ceza oranları, vergi tutarları gibi güncellenebilen ve sık sık değişikliğe maruz kalabilen konularda, gümrük müşavirlerine danışmalarını veya ilgili mevzuata bakmalarını tavsiye ederim. 
İKMEP müfredatına uyumlu bir ders kitabı niteliğinde hazırlanan elinizdeki çalışmanın, gümrük ve dış ticaret alanında çalışan uygulamadaki meslektaşlarımıza ve meslektaş adaylarımıza da faydalı olacağını ümit ediyorum.

Yükseköğretim Mevzuatı Temmuz 2019 Pdf İndir

Yükseköğretim Mevzuatı Temmuz 2019
Yayınevimiz bu kitap ile akademisyenlerimizin en temel ihtiyaçlarından birini karşılamayı amaçlamıştır. Kitabımızın içeriğinde Yükseköğretim ile ilgili olarak Türk Hukuk Mevzuatındaki, akademisyenlerimize gerekli olan bütün;
– Kanunlar
– Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
– Yüksek Yargı Kararları
– Cumhurbaşkanı Kararları
– (Yürürlükteki) Bakanlar Kurulu Kararları
– YÖK Yürütme Kurulu Kararları
– Tüzükler
– Yönetmelikler
– Tebliğler
düzenli bir sistematik içerisinde ve kitabımızın baskı tarihi (20 TEMMUZ 2019) itibarıyla güncel olarak, yürürlükte olduğu şekliyle verilmiştir.

THEMIS Ticari İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku Özet Cilt I Pdf İndir

THEMIS Ticari İşletme Hukuku / Ticaret Hukuku Özet Cilt I
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
 
Birinci Bölüm: Ticarî İşletme Kavramı ve Ticarî İşletme Üzerindeki İşlemler
İkinci Bölüm: Ticarî İş, Bir İşin Ticarî İş Olmasının Sonuçları ve Ticarî Hükümler
Üçüncü Bölüm: Tacir ve Esnaf
Dördüncü Bölüm: Ticarî Yargı
Beşinci Bölüm: Ticaret Sicili
Altıncı Bölüm: Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
Yedinci Bölüm: Marka
Sekizinci Bölüm: Haksız Rekabet
Dokuzuncu Bölüm: Ticarî Defterler
Onuncu Bölüm: Cari Hesap
Onbirinci Bölüm: Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Pdf İndir

Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
*Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku ile İlgili Mevzuat *Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Kurallar *Vatandaşlık Hukuku ile İlgili Mevzuat *Yabancılar Hukuku ile İlgili Mevzuat *İlgili Milletlerarası Sözleşmeler