Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:26 Pdf İndir

Kişisel Sağlık Verilerinin Korun(a)mamasından Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No:26
Kişisel verilerin korunması, ülkemizde geç de olsa hızla gelişen ve üzerinde sürekli olarak tartışılan bir alan haline gelmiştir. Bu hızlı gelişimi gerek akademik çalışmalardan gerekse içtihatlardan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından görmek mümkündür. Kişisel sağlık verilerinin korunması meselesi ise, hasta mahremiyeti ekseninde uzun yıllardır tartışılmasına karşın hassas niteliği ve önemi gereği üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Nitekim kişisel sağlık verileriyle ilgili ülkemizde son günlerde sıklıkla haberlere manşet olan bazı üzücü olaylar, bu konunun önemini iyice gözler önüne sermektedir.
Çalışmamızda kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin esasların yanı sıra konunun sorumluluk boyutu ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, uygulamada kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin ilkelere ve şartlara uyulmaması halinde özel hukuk hükümleri çerçevesinde meydana gelebilecek sorumluluğun tespit edilmesidir.
 
İçindekiler

Giriş

I. Konunun Açıklanması ve Çalışmanın Amacı

II. Çalışmanın Sınırları ve Planı
 

Birinci Bölüm

Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Çerçevesinde Kişisel Veri ve Kişisel Sağlık Verisi Kavramları

I. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Düzenlemeler

II. Kişisel Veri Kavramı

III. Kişisel Sağlık Verisi Kavramı
 

İkinci Bölüm

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasına İlişkin Yükümlülükler

I. İlgili Kavramlar

II. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

III. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenme Şartları

IV. Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarılması

V. Kişisel Sağlık Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi

VI. Kişisel Sağlık Verileri Bakımından İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
 

Üçüncü Bölüm

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasına İlişkin Yükümlülüklerin İhlali Halinde İlgili Kişinin Özel Hukuk Çerçevesinde Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar

I. Genel Olarak

II. Tazminat Davası

III. Diğer Davalar

Sonuç
 

Kaynakça

I. Kitaplar ve Makaleler

II. Görüş, Araştırma, Rapor ve Rehberler

III. Mahkeme Kararları İçin Yararlanılan İnternet Siteleri