Ölüm Sonrası Hayat & Ölüm Anı – Kabir Hayatı – Kıyamet Alametleri – Öldükten Sonra Diriliş – Hesap Günü – Cennet – Cehennem Pdf İndir

Ölüm Sonrası Hayat & Ölüm Anı – Kabir Hayatı – Kıyamet Alametleri – Öldükten Sonra Diriliş – Hesap Günü – Cennet – Cehennem
Hayat – Ecel – Ölüm – Ölüm Anı – Can Çekişme
Ölümden sonra olup bitenler
Mezara konuluncaya kadar geçen safha
Kabir Hayatı – Berzah Alemi
Kıyamet Alametleri
Kıyamet
Öldükten Sonra Dirilişin Delilleri
Haşir – Neşir – Mizan – Sırat Köprüsü
Cehennem Hayatı ve Cehennemlikler
Cennet Hayatı ve Cennetlikler

Kaplumbağaları Terbiye Etmek Pdf İndir

Kaplumbağaları Terbiye Etmek
Kaplumbağa Terbiyecisi atalarından aldığı görevi yerine getirmek için yolculuğa çıkar. Karşılaştığı kaplumbağaları terbiye ederken bazen başarılı bazen de başarısız olur. Çünkü kaplumbağaların tıpkı insanlar gibi davranışları var. Ayrıca Terbiyeci de kendi sorunlarıyla uğraşmakta. Kaplumbağaların sorunlarına felsefi bakış açısıyla bir çözüm arayan Terbiyeci’nin yolculuğu, bu kısacık ama dopdolu kitapta.

Darülfünun’da Ahlak Dersleri & Programlar-Ders Notları-Hocalar Pdf İndir

Darülfünun’da Ahlak Dersleri & Programlar-Ders Notları-Hocalar
Osmanlı’nın son döneminde yenileşme hareketinin üniversite ayağı olarak tesis edilen eğitim kurumu Darülfünun, dönemsel kırılmanın etkisiyle eğitsel anlamda yapılan yenilikler ve dönüşümler adına pek çok şeyin göstergesidir. Bu anlamda Darülfünun’da okutulan ahlâk dersleri de dönemin dönüşüm ve kırılma taşıyan karakterinden kendi payına düşeni almıştır. Kitapta, ahlâk derslerini okutan hocalar, ders programları ve derste okutulan eserler birbirinin ayrılmaz parçası olan bir bütünlük içerisinde araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu unsurların takibi o dönemde ahlâk eğitimine üniversite ölçeğinde verilen önemi, hocaların eğitimsel arka planını ve taşıdıkları fikrî etkileri ayrıca vücuda getirdikleri ahlâk çalışmalarıyla savundukları ahlâk anlayışını göstermektedir.

Bu kitap; Darülfünun’da yapılan yenilik ve düzenlemelerin ahlâk derslerinin varlığını nasıl etkilediğini ortaya koyarak ne sıklıkla müfredatta yer alabildiği, ahlâk derslerini okutan hocaların kimler olduğu, hangi eğitim ve fikrî temayüle sahip olduğu, bu hocaların ahlâk ile ilgili vücuda getirdiği eserlerinin neler olduğu, hangi etkileri taşıdığı, ahlâk dersleri üzerinde gözlenen değişim ve dönüşümün Darülfünun geneline teşmil edilip edilemeyeceği gibi sorulara cevap arayan bir araştırma olması yanı sıra Darülfünun’da süreç içerisinde ortaya çıkan ahlâk anlayışı dönüşümünü gözler önüne sermektedir.