KAS Türkiye Ekonomisi Konu ve Soru Kitabı Pdf İndir

KAS Türkiye Ekonomisi Konu ve Soru Kitabı
Osmanlı Devleti
Cumhuriyet Dönemi
1930 Sonrası Planlı Devletçilik Dönemi (1930 -1940)
II. Dünya Savaşında Türkiye Ekonomisi (1940 – 1945)
1950 – 1960 Döneminde Türkiye Ekonomisi Kalkınma Planları Dönemi (1960 -1980)
1980 – 1990 Dönemi
Cumhuriyetten Günümüze Yaşanan
Bazı Ekonomik Krizler
Türkiye Ekonomisinde 2000’li Yıllar (2000 – 2007)
IX – X ve XI. Kalkınma Planları ve
Türkiye Ekonomisi (2007 -2023)
Türkiye Ekonomisi Genel Görünümü ve Güncel İstatistikler