Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük Pdf İndir

Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük
Genel Ekonomi
Mikro ve Makro Ekonomi
Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma
Çalışma Ekonomisi
Çevre Ekonomisi
Kamu Maliyesi, Para ve Banka
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
İktisadi Birleşmeler ve Avrupa Birliği
İşletme Finansı
İşletme Yönetimi ve Pazarlama
Uluslararası Finans
Menkul Değerler Borsası
İşçi ve İşveren İlişkileri
İşletme Hukuku
Ticaret Şirketleri
Uluslararası Örgütler
Türkiye ve Dünya Ekonomisi

Liberalizm Pdf İndir

Liberalizm
Liberalizm, yüzyılımızın son yıllarının en gözde sosyal akımı haline gelmiş bulunmaktadır. Birçok insanın belirli fikirleri veya muayyen toplumsal sistemleri adlandırmak için kullandığı “liberalizm” kavramı ne anlama gelmekte, neyi ifade etmektedir? Sosyal düşünce sözlüğüne ne zaman ve nasıl girmiştir? Hangi sosyal vakıaya karşılık olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır? Atilla Yayla, bütün bu soruların cevaplarını araştırdığı eserinde genellikle kouyla ilgili birincil kaynaklara gitmekte, ikinci-üçüncü elden bilgi ve yorum aktarmak yerine, liberalizmin temellerini, ana yapısını ve çatısını kuran düşünürlerin ve yazarların görüşlerini analitik ve tarihsel bir açıdan işleyerek okuyucuya sunmaktadır.