Şirketler Muhasebesi Pdf İndir

Şirketler Muhasebesi
Şirketler Muhasebesine Giriş Ve Temel Kavramlar
Adi Şirketler (Adi Ortaklıklar)
Kollektif Şirketler
Komandit Şirketler
Şahıs Şirketlerinde Tasfiye
Şahıs Şirketlerinde Birleşme-Devir Ve Tür Değiştirme
Anonim Şirketler
Limited Şirketler
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
Sermaye Şirketlerinde Tasfiye
Sermaye Şirketlerinde Birleşme-Devir Ve Tür Değiştirme
Türkiye’deki Diğer Şirket Türleri
Kooperatifler

Maliye Pdf İndir

Maliye
Ders notlarından esinlenerek hazırlanan bu kitap, derslerde paylaşılan bilgilerin KPSS’de çıkmış soruları da konu konu tahlili yapılarak yazıya aktarılmış halinden ibarettir. Bu çalışmanın hem Maliye derslerini daha iyi anlamanız hem de KPSS’ye yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Petrol Muhasebesi Pdf İndir

Petrol Muhasebesi
“Petrol Muhasebesi” kitabında, petrol arama ve üretim şirketlerinin gider çeşitleri, dünyadaki muhasebe yöntemleri ve üretim paylaşımı anlaşması muhasebesi örnekli olarak anlatılırken, sektördeki şirket ve anlaşma yapıları, petrol hakkı pay devri, finansal tablo dipnotları, sektörün sermaye yapısı ve etkileyen faktörleri, petrol arama ve üretim şirketlerinin Türkiye’deki vergi uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu açıdan kitabın, petrol sektörü ile ilgilenen işletme/muhasebe/finansman ve enerji yönetimi akademisyenleri ile öğrencilerine, sektörde çalışan muhasebe/finans yöneticileri ve çalışanlarına, sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası yatırımcılar ile finansman sağlayan kredi kuruluşlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
 
İçindekiler
Petrol Faaliyetleri ile İlgili Genel Bilgi
Petrol Faaliyetleri
Dünyada Petrol Faaliyetleri
Türkiye’de Petrol Faaliyetleri
Petrol Sektöründe Şirket Yapılanmaları
Uluslararası Petrol Arama ve Üretim Faaliyetlerinde Anlaşma Yapıları
Petrol Muhasebesi
Petrol Arama ve Üretim Sektöründe Giderlerin Sınıflandırılması
Petrol Aram ve Üretim Faaliyetlerinin Muhasebe Yapısı
Petrol Hakkı Sahipliğinin Devrinin Muhasebesi
Petrol Arama ve Üretim Şirketinin Finansal Tablo Dipnotları
Petrol Arama ve Üretim Şirketlerinin Sermaye Yapısı
Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler
Petrol Arama ve Üretim Sektöründe Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler
Petrol Arama ve Üretim Şirketlerinin Vergi Uygulamaları
Türk Petrol Kanunundaki Vergisel Düzenlemeler
Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunundaki Düzenlemeler
Çok Uluslu Petrol Şirketleri ile İlgili Vergi Konuları

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Belgeler Pdf İndir

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Belgeler
İçerik
 
1. Bölüm:
Muhasebe Ve Hukukta Belge’nin Yeri
2. Bölüm:
Fatura Ve İrsaliye
3. Bölüm:
Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi, Giriş – Yolcu Taşıma Biletleri
4. Bölüm:
Gider Pusulası
5. Bölüm:
Serbest Meslek Makbuzu
6. Bölüm:
Ücret Bordrosu
7. Bölüm:
Müstahsil Makbuzu
8. Bölüm:
Ttk Belgeler: Çek – Senet