Bankacılığa Giriş Pdf İndir

Bankacılığa Giriş
Bankalar günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Banka kartı, kredi kartı, ATM, tüketici kredileri, mevduat gibi kavramlar ve/veya ürünler bize çok da yabancı değil. Ancak akreditif, zorunlu karşılık, türev işlem gibi birçok karmaşık kavram ve/veya ürün ile de karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma ile birçok soruya yanıt vermiş olacağız:
• Bankalar nasıl kurulur ve hangi faaliyetleri yapmasına izin verilir?
• Bankalar nasıl çalışır?
• Bankaların satın alma gücü yaratım mekanizması nasıl işler?
• Bankaların müşterilerine sundukları ürün ve hizmetler nelerdir?
• Bankalar nereden fon bulurlar?
• Bankalar buldukları fonları nasıl kullanırlar?
• Bankalar nasıl kredi verir?
• Gayri Nakdi Krediler ne anlama gelir?
• Bankalar dış ticarete nasıl destek verirler?
• Bankaların bilançosu ve bilanço dışı işlemleri nelerdir?
• Banka bilançosu nasıl okunur?
• Bankalar nasıl kar ederler?
• Bankalar hangi riskler ile karşı karşıya kalırlar?
• Bankalar riskleri nasıl yönetirler?
• Sermaye Yeterlik Oranı bankalar için neden önemlidir?
• Bankalar nasıl yönetilir?
• Bankalar neden Aktif-Pasif yönetimi yapmak zorundadırlar?
• Türev işlemler (forward, futures, options ve swap) işlemleri neden yapılır?
• Teori ve pratiğin iç içe geçtiği bu çalışmanın okuyucuya yararlı olması dileğiyle…
İçindekiler;

• Finansal Sistem ve İşleyişi
• Temel Bankacılık: Bankaların İşlevleri, Faaliyet Alanları ve Denetim Sorunu
• Bankaların Mali Tabloları
• Bankaların Maruz Kaldığı Riskler: Aktif Pasif Yönetimine Gir

Büyük Finansal Tufan Pdf İndir

Büyük Finansal Tufan
Küresel bir ekonomik felaket hızla yaklaşıyor. Adeta doğal bir olay olan bu “Felaket” ile pazarlık yapamazsınız, onu ikna edemezsiniz; size karşı üzüntü, acıma ya da korku hissetmez. Büyük Finansal Tufan, bildiğimiz şekliyle ekonomiyi tamamen yok edene kadar da durmayacak.
Bu kitap, size felaketten nasıl kurtulacağınızı ve tarihin bu en büyük ekonomik yıkımını nasıl fırsata dönüştüreceğinizi gösterecek.
 

Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar Pdf İndir

Ekonomik Büyümeye Yönelik Ampirik Yaklaşımlar
İçindekiler
       
Türkiye Ekonomisinde 2002 Sonrası Dönemde Yatırımların Faize Duyarlılığı
Türkiye’de Elektrik Tüketim Türleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Türkiye’de 1995 SOnrası Dönemde Satın Alma Gücü Paritesi Teorisi Geçerliliği
Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Cari Açık ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği
BRICST Ülkelerinde İşsizlik Histerisinin Geçerliliği
Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi İlişkisinin Vektör Otoregresyon Modelleri ile Analizi
Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki
Kamu Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi Yapısal Kırılmalı ARDL Sınır Testi
Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği
Kırılgan Beşli Ülkelerinde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Fosil Enerji ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerinde Etkilerinin Türkiye Ekonomisi için Ampirik Analizi

Tüm Yönleriyle Yetkili Müessese & Döviz Bürosu – Kuruluşu-Denetimi-Mevzuatı Pdf İndir

Tüm Yönleriyle Yetkili Müessese & Döviz Bürosu – Kuruluşu-Denetimi-Mevzuatı
Bu eser, kamuoyunda “Döviz Bürosu” olarak bilinen yetkili müesseselerin kuruluşu, denetimi, mevzuatı üzerine hazırlanmış ilk eserdir. Mevzuat hakkında detaylı izahların yanı sıra ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri de eserde yer almaktadır. Yetkili müesseselerle ilgili tüm yasal dokümanların derlendiği bu kitap ile okur, konu hakkında ikincil kaynaklara ihtiyaç duymaksızın fikir yürütebilecektir.