Dünyanın Efendileri: Amerikan Merkez Bankası Karteli Pdf İndir

Dünyanın Efendileri: Amerikan Merkez Bankası Karteli
‘Özgür basın diye bir şey yoktur. Bunu siz de ben de biliyoruz.
İçinizden hiçbiri özgürce kendi dürüst düşüncesini yazmaya cesaret edemez. Gazeteciliğin rolü, doğruyu tahrip etmek, gözünüzün içine bakarak yalan söylemek, doğruları çarpıtmak ve Mammon’un* ayakları dibinde bir köpek olmaktır. Hepimiz insanlığın, sahne arkasındaki görünmeyen alet edevat ve araçlarıyız.
Hepimiz birer kuklayız; onların istediklerine göre dans ediyoruz, yeteneklerimiz, yapabileceklerimiz ve yaşamlarımız bu adamların kişisel mülkü… Hepimiz eğitilmiş fahişeleriz.”
JOHN SWAINTON
New York Times’ın 1860 ve 1870 yılları arasındaki Yazı İşleri Müdürü
* Mammon: Latincede ve İncil’de adı geçen genelde para, dünya malı ve bunlar için
duyulan hırs ve ihtiras kelimeleri ile tanımlanan doğaüstü varlık.
Dünyanın Efendileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed)
küresel ekonomiye hükmeden sekiz aile tarafından nasıl
yönetildiğinin perde arkasındaki öyküsünü anlatıyor. Fed
bugün ne ABD Kongresi’nin kontrol edebildiği ne de ABD
başkanının müdahale edebildiği bir kurum. Çünkü dünyanın
elit aileleri tarafından yönetilen bu kurum haliyle onların
çıkarlarına hizmet ediyor. Faiz oranları, enflasyon, basılacak
banknot miktarı, ekonomik durgunluk ya da canlanma için
hep bu finansal elitin çıkarları doğrultusunda karar veriliyor.
Bu kitapta, genetik araştırmalardan uzay programlarına,
Amerikan İç Savaşı’ından İkinci Dünya Savaşı’na kadar
küresel elitin dünyayı nasıl yönlendirdiğine şahit olacaksınız.
Dean Henderson, kitabın sonunda küresel finansal elitin
egemenliğinin kırılması, bunun da ötesinde bambaşka bir
dünya için dikkate değer öneriler sunuyor. ABD’nin küresel
hegemonyasının zayıfladığı, kartların yeniden dağıtıldığı
ve tüm kesimlerin güvenini yitirmiş, manipülasyona
dayalı, sürdürülemez durumdaki küresel finansal dünyada
olmayacak şeyler değil bunlar…
DE A N H E N DE R S O N , Güney Dakota, Faulkton’da bir sığır çiftliğinde
doğdu ve büyüdü. Güney Dakota Üniversitesi’nden lisans derecesi ve
Montana Üniversitesi’nden çevre çalışmaları alanında yüksek lisans
derecesi aldı. “Sol Çengel” (Left Hook) başlıklı köşe yazıları; Infowars,
Globalresearch.ca, David Icke ve diğer web sitelerinde yayımlandı. Yazıları
basılı medyada Multinational Monitor, In These Times, Paranoia ve
diğer yayınlarda yayımlandı. Veterans Today &Rense.com’da yazıları
yayımlanmakta ve Press TV, RT ve diğer uluslararası TV istasyonlarında
düzenli olarak programlara katılmaktadır.
Kendini devrimci olarak tanımlayan Dean Henderson, 50 ülkede
bulunmuş bir gezgindir. 2004’te eşiyle birlikte ikâmet ettiği Missouri 8.
bölgeden ABD Kongresi için Demokrat Parti adayı oldu.
Dünyanın Efendileri dışında, dört kitabın daha yazarıdır: Dört Atlı: Büyük
Petrol ve Körfez’deki Bankacıları, Sekiz Aile ve Küresel İstihbaratı, Narkotik ve
Terör Şebekesi, Minnettar Yoksullar: 50 Ülkede Devrim…

Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü & Kredi Garanti Kurumları Pdf İndir

Japonya Ekonomisinin Gizli Gücü & Kredi Garanti Kurumları
Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi ve kalkınması için en önemli mekanizmalardan biri, sürdürülebilir bir model olarak Kredi Garanti Fonlarıdır. Güney Kore de Japonya da ekonomik kalkınmada Batı’dan farklı iki modeldir. Her iki modelin de temel dayanağı, ekonomik kalkınmada Kredi Garanti Sistemleri’nin geçmişten beri gelen, yaygın ve sürdürülebilir model olmalarıdır.
Japonya GSYİH, kişi başı milli geliri, dünya toplam üretimindeki payı ve ihracatı ile incelenmeye ve örnek alınmaya değer bir ülkedir. Bununla birlikte Japon Bankacılık Sistemi ve kredilendirme sistemi de ayrıca araştırmalara konu olmalıdır. Bu kitap; Japonya’yı dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi yapan, kurumsallaşmış ekonomik sistemlerin bir parçası olan Japon Kredi Garanti Sistemi’ni incelemeyi ve örnek modelin tüm bileşenlerinin okuyucularla paylaşılmasını hedeflemiştir.

Menkul Kanaatler Borsası Pdf İndir

Menkul Kanaatler Borsası
“Sözcükler de nefes alırlar. Onların da ortalığı darmadağın ettiği ya da derleyip toparladığı zamanlar vardır.
 
Sözcük deyip geçmeyin; ağızda tat, yürekte ağırlık ve kafada bir karar kılma noktasına sahiptirler. Ağzınızın şeklini aldığını sanırsınız, lakin o aslında dilinize uyarlı hâle gelmiştir, sonradan anlarsınız. Bütün mesele onları belli bir düzen içinde adına cümle denilen ipin üzerine dizebilmektir.
 
Nasıl da birbirine yaslanıp yarım kalan anlamlarını tamamlarlar.”

Küreselleşen Dünyada Finansal İstikrarsızlık Sorunu Pdf İndir

Küreselleşen Dünyada Finansal İstikrarsızlık Sorunu
 
FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK KAVRAMI
Finansal İstikrar
Sistemik Risk, Sistemik Olay ve Kırılganlık
Finansal İstikrarsızlığı Oluşturan Koşullar ve İstikrarsızlığın Etkileri
 
FİNANSAL İSTİKRARSIZLIĞA YÖNELİK TEORİK AÇIKLAMALAR
Parasalcı Yaklaşımda Finansal İstikrarsızlık Sorunu
Finansal İstikrarsızlık Hipotezi
Asimetrik Bilgi Yaklaşımı
 
FİNANSAL İSTİKRARSIZLIKLA İLGİLİ OLGULAR
Finansal Liberalizasyon ve Finansal İstikrarsızlık İlişkisi
Finansal İstikrarsızlığın Ölçümünde Gösterge Yaklaşımı
 
İKTİSAT POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU
Para Politikalarının Etkileri
Maliye Politikalarının Etkileri
Türkiye’de Finansal İstikrarsızlık Sorunu