İlkokul 4. Sınıf Benego Dikkat Seti Pdf İndir

İlkokul 4. Sınıf Benego Dikkat Seti
İlkokul 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin dikkat düzeylerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış bir eğitim setidir. Öğrencilerin 7 (yedi) farklı türde dikkatini (genel dikkat, sözel dikkat, sayısal dikkat, görsel dikkat, işitsel dikkat, kısa süreli dikkat, uzun süreli dikkat) geliştirmektedir.
· Türkiye’de ilk
· 32 Haftalık eğitim programı
· 7 Farklı dikkat türünü geliştiren etkinlikler
· Her güne etkinlik
· Yıllık planla uyumlu
· Çocukların keyifle yapabileceği etkinlikler
· Hem eğlendiren hem de geliştiren etkinlikler
Setin İçeriği:
· 8 Kitapçık
· Hikaye küpleri
· Kum saati
· İşitsel Dikkat CD’si
· 12 Renk boya kalemi
İlkokul 4. Sınıf Dikkat Seti Kimler İçin?
· İlkokul 4. sınıfta okuyan öğrenciler
İlkokul 4. Sınıf Dikkat Seti Nasıl Kullanılmalı?
· Setlere birinci kitapçık 1. haftadan başlamalı ve her gün bir etkinlik veya haftanın belli günlerinde etkinlikler yapılmalı. Okulda ve evde uygulanabilir. Ebeveynler çocuklarla birlikte etkinlikleri yapmalıdır. Öğrenci keyifle yapıyor diye diğer haftalara geçilmemelidir. Amaç kitapçıkları bitirmek değil, öğrencinin dikkat geliştirme çalışmalarını dersleri ile birlikte düzenli olarak yapmasıdır.
 Setler hangi dikkat türünü geliştirir?
· Genel Dikkat
· Sözel Dikkat
· Sayısal Dikkat
· Görsel Dikkat
· İşitsel Dikkat
· Kısa Süreli Dikkat
· Uzun Süreli Dikkat

Ateş İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konu Anlatımlı Pdf İndir

Ateş İnsan Hakları ve Demokratikleşme Konu Anlatımlı
Akıcı konu anlatımı
Tablolar ile anlatım
En önemli noktalar
     Şematik konu anlatımı

79 Adet çalışma sorusu 58 adet sınavlarda çıkmış insan hakları sorusu olmak üzere toplam 137 soru

İçindekiler

1. Bölüm
İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve

2. Bölüm
1982 Anayasasında Temel Haklar, Hürriyetler ve Ödevler

3. Bölüm
İnsan Hakları Hukuku Ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler

4. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Mekanizmalar

5. Bölüm
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Avrupa Birliği Başkanlığı – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanlığı, Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi, 18 Mart 2016 Tarihli Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi, AB Kurumları, Avrupa Birliğine Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi

6. Bölüm
İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler Ve Belgeler

 

Erken Çocukluk Döneminde Matematik (48+) Pdf İndir

Erken Çocukluk Döneminde Matematik (48+)
Çocukluğun ilk yıllarında matematiğin temellerini öğrenmek çok önemlidir.
Matematik kitabı, çocukların matematik ile ilgili kavramları uygulama ve anlamalarında onlara yardımcı oluyor. Matematiğin temel kavramlarını öğrenen çocuklar, ilerleyen süreçte daha gelişmiş matematik işlemlerini anlayacak güvene ve yeteneklere sahip oluyor.

Etkili ve Yaratıcı Çözümler İçin Problem Çözme Stratejileri & 6-12. Sınıflar Matematik Öğretmeni İçin Bir Kaynak Pdf İndir

Etkili ve Yaratıcı Çözümler İçin Problem Çözme Stratejileri & 6-12. Sınıflar Matematik Öğretmeni İçin Bir Kaynak
“Bu kitap, yazarların ilgi çekici problemlere ve bu problemlerin özgün stratejilerle çözümlerine yer verdikleri bir kaynaktır. Bu kitap öğrencilerin problem çözmeye daha amaçlı, sistematik ve başarılı bir yaklaşım geliştirmelerine yardım etmek için kullanılabilir.” 
                                                                                    Okul Müdürü Howard W. Smith
                                                                                                                                                              Tarrytowns Devlet Okulları, Sleepy Hollow, NY
“Bu kitap, deneyimsiz ve deneyimli öğretmenlerin problem çözmenin doğasını eleştirel bir matematik süreci olarak anlamalarına katkıda bulunur. Yazarlar bu kitapta matematik öğretiminin omurgasını oluşturan stratejiler sunmaktadırlar. Bu kitap problem çözücülerin gelişiminde temel düzeyden ileri düzeye kadar her aşamada yararlı bir kaynaktır
                                                                                    Okul Müdürü Daniel Jaye
                                                                                                                                                                        Bergen Akademileri, Hackensack, NJ 
BU KİTAP ÖĞRENCİLERİN YETENEKLİ VE KENDİNE GÜVENEN PROBLEM ÇÖZÜCÜLER OLMALARINDA REHBER BİR KAYNAKTIR!
Tanınmış yazar ve eğitimcilerden Alfred S. Posamentier ve Stephen Krulik bir problemi çözmek için her zaman birden fazla yaklaşım olduğunu gösterirler. Ayrıca bu yazarlar matematik problemlerini çözmek için etkili on strateji sunarlar. Geriye doğru çalışma, bir örüntü arama, farklı bir bakış açısı geliştirme, daha basit benzer bir problem çözme ve görsel bir temsil oluşturma gibi yöntemler problem çözmeyi öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler için de daha kolay, daha açık ve daha anlaşılabilir hale getirir. Güncellenmiş bu baskı, matematik öğretmenlerinin ve uzmanlarının bu teknikleri matematik müfredatlarına nasıl dâhil edebileceklerini gösteren çok sayıda örnek problem sunmaktadır. Ayrıca bu baskı aşağıdaki yenilikleri de içermektedir:
• Stratejilerin nasıl kullanılacağını gösteren çeşitli yeni problemler
• Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics -NCTM) standartlarına ait referanslar
• Her bölüme ait problem çözümleri
• Örnek problem çözümlerinde kullanılan güçlü stratejilerle ilgili tartışmalar
Etkili ve Yaratıcı Çözümler İçin Problem Çözme Stratejileri, 6-12. Sınıar adlı bu kitabın ikinci baskısı öğrencilerinin okul içinde ve okul dışında yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmelerinde öğretmenlere yol gösterecek bir kaynaktır