Elementary 116 English Words Kartları Pdf İndir

Elementary 116 English Words Kartları
Elementary 116 English Words kartları, temel seviyede İngilizce eğitim için gerekli 116 kelimeden ve 60 karttan oluşmaktadır. İsim, fiil, zamir gibi farklı türlerde kelimelerin yer aldığı kartlarda, kelimelerin anlamları ve telaffuzları da bulunmaktadır.
Bu kartlar ile İngilizce kelime hazinenizi zenginleştirebilir, öğrendiğiniz kelimeleri pratik bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Kullanışlı ebatları sayesinde Elementary 116 English Words kartlarını, her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Zincirli tasarımı, kartların dağılmasını ve kaybolmasını önlediği gibi selefonlu yapısı da kartlarınızın kısa sürede yıpranmasını engelleyecektir.

Resimlerle Yaşayan Arapçanın Kelime ve Kalıpları Pdf İndir

Resimlerle Yaşayan Arapçanın Kelime ve Kalıpları
Elinizdeki sözlükte.günlük hayatımızda kullanılan Arapça kelime ve kalıplar,resimli olarak ve cümleler içinde kullanılarak verilmiştir.Çünkü Arapça örnek cümle ihtiva eden sözlük, Arapça kelimleri daha iyi anlamayı sağlar.Arapça öğrenirken Arapça  örnek cümle okumadan kelime öğrenmeye çalışmak boşuna zaman kaybıdır. Sözlükte kelimelere bakılırken onların aynı zamanda örnek cümlelerde görülmesi,kelimeleri hafızada kalıcı hale getirir.Ayrıca resimler,konuşma becerisini geliştirme amacıyla kullanabilecek önemli görsel araçlardan birisidir.

Risaletü’l Vad Tercümesi Pdf İndir

Risaletü’l Vad Tercümesi
er-Risâletü’l-vaz iyye (Risale fi’l-vaz). Bir buçuk varaklık bir risaledir. Dille varlık arasındaki ilişkinin mantık esasına göre kurulmasını amaçlayan risalenin birinci kısmında mantıkî bir taksim yapılmakta, ikinci kısımda yeralan tasnifin mevcudatla ilgisinin kurulması gerektiğine işaret edilmekte, üçüncü kısımda ise bu alâka bir esasa bağlanmaktadır. Risalede, modern dönemde mantıkçı pozitivistlerin ve özellikle Rudolf Carnap’ın yapmaya çalıştığı gibi dilin mantık esaslı bir temellendirilmesi denenmektedir. (Logische Syntax der Sprache, Wien 1934). Başta Ali Kuşçu, Muhammed b. Ahmed ed-Desûkî ve Hifnî olmak üzere risaleye çeşitli âlimler tarafından şerh ve haşiyeler yazılmış (Keşfü’z-zunûn, I, 898) ve birçok defa basılmıştır. (İstanbul 1267, 1275, 1292, 1295, 1297, 1305, 1308, 1311; Kahire 1310).