Bostan / İlk Gençlik Klasikleri Pdf İndir

Bostan / İlk Gençlik Klasikleri
Sadi’nin insanı ve toplumu çok iyi gözlemleyerek yalın ve gerçekçi bir edayla ele aldığı Bostan, Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmasının yanısıra, birçok yüksek faziletin değerini 7’den 70’e herkesin anlayacağı şekilde anlatan hikayelerle doludur.

Mesnevi’den Hikayeler Pdf İndir

Mesnevi’den Hikayeler
Mesnevi, tasavvuf edebiyatımızın en büyük eserlerinden biridir. Sadece yazıldığı dönemde değil, çağlar boyunca çok ilgi görmüş, ününü gün geçtikçe arttırmış bir eserdir. Mevlâna Celâleddin Rumî, bu önemli eserini “Kur’an Tefsiri”, “Ruhların cilâsı”, “Allah dostlarının Kitabı” olarak nitelendirmiştir.
Mesnevi, hem yazıldığı yüzyıla tanıklık eden hem de din, tasavvuf, ahlâk konularında bilgiler veren bir eserdir. En önemli özelliği insanın kendini tanıması, yaratıcısını bilmesi, inancı doğrultusunda hayat sürmesini temel amaç olarak benimsemesidir. Mevlâna düşüncelerini akarırken bu amaç doğrultusunda âyetlere, hadislere, birtakım hikmetli kıssalara başvurur. Bundan dolayı hemen hemen her coğrafyada,her seviyedeki insana hitap eden bir eser niteliğindedir. Elinizdeki çalışma, Mesnevî’den seçilmiş parçalardan oluşmaktadır.

كليلة و دمنه Kelile ve Dimne (Arapça) Pdf İndir

كليلة و دمنه Kelile ve Dimne (Arapça)
الأدب العالمي من أقدم ولكن واحدة من أكثر شعبية بين أعمال كليلة و دمنة إلى الحياة من خلال قصص وقال من الحيوانات والناس، وسوف الجهاز الإداري للدولة يجد العديد من الوعظ مفيدة والموقف الذي يمكنك إدراجه في مواجهة الأحداث، وسوف تظهر المزيد من الاهتمام لكلام تقوله.

Kelile ve Dimne Pdf İndir

Kelile ve Dimne
Aslı Sanskritçe Pançatantra (Dört Öğüt) adlı bir eser olan bu kitap, Hindistan’dan getirilip Pehleviceye çevrilmiş, Pehleviceden de İbnü’l Mukaffa tarafından bazı uyarlamalar yapılarak Arapçaya çevrilmiştir. Kelile ve Dimne, adı Arapça metinde Beydebâ olarak verilen bir filozofla bir kral arasında geçen sohbetler şeklinde kaleme alınmıştır. Kitaptaki masalların kahramanları hayvanlardır. Fabl türünün en önemli eserlerinden kabul edilen Kelile ve Dimne’de, iyilik ve kötülük, doğruluk ve yanlışlık arasındaki ezeli mücadele hayvanların dilinden ifade edilir. 
Kelile ve Dimne, siyaset ve ahlâk felsefesine dair konuları, Hint, Fars ve Arap hikâye gelenekleriyle ustalıkla harmanlayıp sunan bir eserdir.