Koca Turgut Baba Divanı/ Es-Seyyid Halife Pdf İndir

Koca Turgut Baba Divanı/ Es-Seyyid Halife
HU-DOST
Söz tesir eder mi kuru cesede?
Talkını almalı burada insan.
Münkir, Nekir sana sual sormadan,
Cevabı vermeli burada insan.

Sırat köprüsünü dünyada geçip,
Kevser şarabını Ali’den içip,
Ölmeden evveli, ahrete göçüp,
Cennete girmeli burada insan.

Bugün kör olanlar, yarın da kördür.
Hak Muhammed Ali, manâ da birdir.
Ukbâ da görürüm deme, küfürdür.
Allahı görmeli, burada insan.
………

Hafız Divanı (Karton Kapak) Pdf İndir

Hafız Divanı (Karton Kapak)
Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran’da yaşamıştır.
Yaşamı hakkında günümüze ulaşan bilgilerin kesinliği de tartışmalıdır. Hafız, İran şiirine çığır açacak ölçüde önemli yenilikler getirmiştir. Şiirlerinde hayatı, dünya nimetlerini ve gündelik olaylardan kaynaklanan duyguları konu olarak işlemiştir. Meyhane, şarap, saki, dilber, gül gibi sözcükleri birer mazmun olmaktan çok gerçek anlamlarıyla kullanmıştır. Gazel dilinin kurucusu olan Hafız-ı Şirazî, sadece beyit bütünlüğü gözetilen şiirde konu bütünlüğünü gözeten ilk şairlerdendir. Şiirleri sanat çevrelerinde beğenildiği kadar halk tarafından da benimsenmiş, dîvânı halk arasında gönül ilişkileri ve talih konusunda başvurulan bir falname olarak kullanılmıştır.

Eski Türk Edebiyatı & Nazım Şekilleri ve Aruz Pdf İndir

Eski Türk Edebiyatı & Nazım Şekilleri ve Aruz
Şiir ve biçim ilişkisi şiirin var olduğu günden beri tartışılagelmiştir. Özellikle Divan şiirinde şekil bahsi, bu şiirin diğer yönleri gibi hiçbir gevşeme kabul etmeyen bir dizi katı ve sıkı kurallarıyla, üzerinde durulması gereken geniş bir konudur. Elinizdeki kitabın ilk bölümünde Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ele alınmaktadır.

Divan Edebiyatı & Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar Pdf İndir

Divan Edebiyatı & Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar
Agâh Sırrı Levend’in Divan Edebiyatı adlı çalışması üniversitelerde yıllarca ders kitabı olarak okutulmuş ve hâlen okutulmakta olan, ayrıca türünün ilk örneği olması nedeniyle de büyük öneme sahip bir eserdir.
Levend, divan edebiyatı algısının menfi olduğu bir dönemde bu kıymetli eseri yazarak divan edebiyatının layıkıyla tanınmasına imkân sağlamıştır.

Klasik Türk edebiyatını tüm kelime, remiz, mazmun ve mefhumlarıyla bir bütün olarak ele alan eser, edebiyatımızın hem kaynaklarını hem de anlaşılma biçimlerini göstermesi açısından bir kılavuz niteliğindedir. Eser, yazıldığı zamandan bugüne yol gösterici özelliğini muhafaza etmiş, biricikliğini korumayı başarmıştır.

Yeni baskısı olmayan ve artık sahaflarda da bulunmayan kitabı yeniden basmanın zamanı çoktan gelmişti. Dergâh Yayınları olarak bu klasik eseri yeniden yayımlamanın araştırmacılar ve edebiyat öğrencileri
kadar Osmanlı kültür tarihçileri için de faydalı olacağını umuyoruz

Divan / Süleyman Şadi (Karslı) Pdf İndir

Dünyanın en çok sevilen yazarlarından olan Süleyman Şadi Karslı dünya ya yazdığı kitaplar ile fark katmaya devam ediyor. Divan / Süleyman Şadi (Karslı) Pdf İndir kitabını hem pdf indirebilir hemde www.pdfkitapokuindir.com üzerinden okuyabilirsiniz.