Zerdüşt Pdf İndir

Zerdüşt
Günümüzdeki Zerdüştilerin yaklaşık olarak yüzonbeşbin kadarı Parsi adı altında Hindistan’ın Bombay şehrinde, onbine yakın Zerdüşti ise İran’da varlığını sürdürmektedir. Ancak Zerdüştiliğin etkisini, yalnızca mensupları ile sınırlamak mümkün değildir. Aslında Zerdüşt’ün ortaya çıkış tarihini (M.Ö.1500 veya M.Ö.600) göz önünde bulundurduğumuzda, günümüzde bu kadar mensubun varlığından bahsetmek bile bizi şaşırtmalıdır. Birçok araştırmacı, bu dinin diğer inançlar üzerindeki etkisini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın yanında Neo-Platonizm ve Gnostisizm’den beretik bareketlere kadar genişletebilmektedir.

Hadis Zannedilen 100 Söz Pdf İndir

Hadis Zannedilen 100 Söz
Kitabımızda ele alacağımız husus, kitabın adından da anlaşılacağı üzere, Rasulullah’a ait olduğu zannedilen fakat aslında Rasulullah’a ait olmayan sözlerdir. Bu sözlerin kimlere ait olduğunu ortaya koymak, bu konudaki yanlışı elimizden geldiği kadarıyla düzeltmeye çalışmak, bu çalışmanın ana hedefidir. Toplumumuz, hadis ilminden uzak olduğu için birçok hatalar ve yanlışlar kasıtlı ya da kasıtsız olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu hususta toplumumuzun en fazla hassasiyet göstermiş olduğu mesele; hadis diye aktarılan veya yazılan sözlerin altında hadis diye kaynak verilip verilmediğidir. Yahutta kaynak olarak her hangi bir kitap ismi verilip verilmediğine bakmaktır.
Nitekim sözün altında herhangi bir kaynak verilmişse bu yeterli görülmekte ve sahih olduğu kanısı kişilerde oluşmaktadır. Dolayısıyla kişi, bu okumuş veya görmüş yahut işitmiş olduğu güzel sözü diğer insanlarla paylaşmak için hemen harekete geçmekte ve bu güzel sözü böylece başkalarına aktarmaktadır.
Vakıa ortadadır ve bu düzeltilmesi gereken bir durumdur. Aksi takdirde bu konuda oldukça yanlış şeyler ortaya çıkmaktadır. Nihayetinde zayıf, mevzu, batıl, hiçbir isnadı olmayan hiçbir şekilde amel edilmesi caiz olmayan bir hadis ile amel edilmeye başlanması, bunun insanlara hadis diye aktarılması ve benzeri birçok yanlışlıklar ortaya çıkmaktadır.

Din ile Bilim Pdf İndir

Din ile Bilim
20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir düşünür olan Bertrand Russell’dan düşünce klasikleri arasına girmiş bir yapıt Din ile Bilim. Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın bilincine varılmadıkça gerçek anlamda bir ilerlemenin mümkün olmayacağını gösteriyor.

Teokrasi ve Laiklik Pdf İndir

Teokrasi ve Laiklik
Değer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gerekleri­ne göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır; toplumun insanları arasında birbirine çok yapışık bir birlik vardır; kişiler değişmez kurallara uyarak yaşamayı çok rahat ve kolay bulurlar; toplumları, yaşla­nan kişilerin damarlarının sertleşmesi gibi katılaşmıştır. Kişiler böyle bir durumu çok beğenirler. Ancak değişme zorunluklarının sillesini yemeyen toplum da yoktur. Zamanın yumrukları altında bazı kişiler, alışık oldukları ölçüleri bırakmaya, bazıla­rını gizli ya da açıkça çiğnemeye; bazıları da ya dışardan yeni kurallar almaya, ya da kendileri yeni kurallar geliştirmeye başlarlar. Bunu yapanların iç hayatındaysa çatış­malar başlar, bunun da sayısız görüntüleri vardır.
Bir toplumda en yüksek sayılan değerler, özellikle böyle zamanlarda, dinsel değerler kılığına girmeye de eğilimlidirler. Din, geleneğin en son sığınağı, en son savunma kalesidir. Aslında toplumun eski yaşayışının kökeninden gelen birçok alışkanlıklar, kolaylıkla din gereğiymiş gibi bir nitelik kazanırlar. İşte bunun içindir ki, çağdaşlaş­ma sözcüğünün özü, “laikleşme” sözcüğünün söylemek istediği gibi toplumu, bu dinselleşme hummasının yakasından kurtarma işiymiş gibi gözüküyor ve burada “laïcisme” ile “secularism” terimlerinin anlamları, ayrı sözcük kökenlerinden geldiği halde, birbirlerine uyuyor.