Müslüman-Yahudi Polemikleri Pdf İndir

Müslüman-Yahudi Polemikleri
Farklı din ve kültürlere sahip insanların bir arada yaşayabildikleri dünyamızda bu farklılıkların bir takım çekişmelere ve olumsuzluklara sebep olduğu bir gerçektir. Farklı inançlara sahip kişilerin veya toplulukların kendi dinlerinin hak ve en doğru olduğuna inanmaları, bu inanç ve düşüncelerini başka kişi ve topluluklara da kabul ettirme çabasında olmaları, aynı çabayı diğer din mensuplarının da göstermesi bir takım polemiklerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tarih içerisinde dinler arasında oluşan polemik literatür de bunu göstermektedir. İslâm-Yahudi polemiği İslâmiyet’in ortaya çıkmasıyla birlikte başlamış, günümüze kadar gelmiştir. Her türlü İslâmî düşünce tavır ve davranışların temelinde Kur’ânî anlayışın olduğu gibi, Yahudiliğe karşı yöneltilen polemiğin zeminini de Kur’ânî tefekkür oluşturmaktadır. Çünkü Yahudiliğe karşı oluşturulan polemiğin temel konuları Kur’ân’ın Yahudiliği tenkit ettiği noktalardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışma, her iki din mensuplarının tarih boyunca ürettiği polemik literatürünün envanterini ortaya çıkarıp bütün dönemleri detaylı bir şekilde incelemeden ziyade, her iki tarafın tarihi süreç içerisinde konumları ve sahip oldukları inançlar paralelinde birbirlerine yönelttikleri polemikler genel olarak işlenmektedir.

Hakikatin İzinde Pdf İndir

Dünyanın en çok sevilen yazarlarından olan Şahin Doğan dünya ya yazdığı kitaplar ile fark katmaya devam ediyor. Hakikatin İzinde Pdf İndir kitabını hem pdf indirebilir hemde www.pdfkitapokuindir.com üzerinden okuyabilirsiniz.