Derse Zazaki Pdf İndir

Derse Zazaki
Elinizdeki bu kitap, dilini unutanlar ya da dilini yeni öğrenenler için; kolay öğrenme tekniklerini, dilini konuşabildiği halde dilin kurallarını (gramerini)bilmeyenler için gramer açısından çok şeyi açığa kavuşturacaktır. Hem yetişkinler hem de çocuklar açısından kitabın pedagojik anlamda değeri oldukça yüksektir. Derse Zazaki, Zazaca’nın öğrenilmesi ve ilerletilmesi açısından çocuklar ve yetişkinler için önemli bir kaynak kitaptır.

Mesle O Vıstunik Zazaki Pdf İndir

Mesle O Vıstunik Zazaki
Bingöl bölgesi merkez alınarak Zazaca anlatı ve hikayelerin derlenmesinden oluşan bu kitap, alanında önemli bir eksikliği giderek bir içeriğe sahiptir.
 
Bir kez daha yokluyorum cebimi, mandalinalar yerinde duruyor. Düşürmemişim, iyi. Sen varsın yanımda. Usulca sol koluna giriyorum. İçime işleyen bakışlarını, çocuksu kaçamak bakışlarını düşlüyorum. Kim bilir kaç çocuk büyüdü gözlerinde, benim büyüdüğüm gibi. Kapını ilk sen açmadın mı bana bu şehre ayak bastığımda? Korkuyla yaşaya yaşaya, korkunun sırdaşı olduk, diyen sen değil miydin?  Hüseyin’in hikâyesini de sen bana anlatmamış mıydın? Vurulduğu yere birlikte kırmızı karanfil bırakmadık mı?
 

Dewres (Estanikane Erzingani ra) Pdf İndir

Dewres (Estanikane Erzingani ra)
Waxtêde beno nêbeno, zu padîsa beno. Nû padîsa hîrê tenî domanê xo estê. Rozê başqê sûke ra pasawo bîn yeno beno meymanê nî pasay. Kerwan yeno. Kerwan yeno tabî pers keno milet vano:
– Îta ma nîşkîme to meyman kîme. Vano “Pasayê ma esto so çê pasayê ma, û to belkî meyman kero.” Sono uza. Sono uza saraya hênêne virasta ke fekê mêrikî açix maneno, pasawo ke amo başqê dugele ra. Efendîm beno sodir tabî waxto ke îndî şêro, beno raye ci ra vano:
– Hey wax hey! Na saraya to ci rê çi layîq o, çi noksan o? Altin bilbilê xo noksan o. Nika keşkê na saraya to de zu altin bilbilê to bibîne, nîya dewamli to rê biwano. Pasa vano:
– Nê bira altin bilbil ez kotî ra bîyarî, kam de esto, kotî esto, senê dugele de esto, çitur yeno?

Meşa Dengize Pdf İndir

Meşa Dengize
Nafa kî dora min a. Bira hawtayê petagê mêşê ma bî. Pîyê mi şand bi şand mêşî pêro mordêne, mêşî şîyêne zere. Rojê mordî. Nîyada ke Mêşa Dengize teyî çîn a. Pîyê mi ard venga maya mi da. Maya mi ra va, “Erê çênê mi rê zên, gem û dîkî bîya. Mêşa maya Dengize teyî nîya.” Pîyê mi ard dîk zên kerd, nîşt ci, tekit şî ere Mêşa Dengize fetelîya. Pîyê mi şî ke çi şoro, mêrikî ha wo Mêşa Dengize eşta gamêşî ver pê cite rameno. Pîyê mi şî dest ra gurete. Gurete arde çê. Verê çêverî de bî pîya. Zên dîk ser a na ro ke tewww ke çi nîyado, piştîya dîkî bîya kul. Maya mi ra va ke, “Erê çênê axwe bîya ma nê dîkî bişume.” Aye kî ci ra va, “Bicê ma berîme verê çirtike de bişume. Ard berd verê çirtike. Aye pêguret, ê kî şut. Pîyê mi uca verê vaye ra punc qilayna ra na re piştîya dîk ser. Oxro ke a çirtike de non şuto, heb rişîyo wertê ê puncî heb te der o. Pîyê mi rojê şî ke çi şoro piştîya dîk ser o hêgayêde henên wuşto ra, nonêde henêno ke.

Bi Mesel U Misalan Destane Meme Alan Pdf İndir

Bi Mesel U Misalan Destane Meme Alan
Ya Rabbî, Belqisê to arda verê Suleyman
To qudretêk dabi ci hukim kerdîn asuman
 
Fermanê ey raseyên goşî dayên ci Hudhud
Melek, cindî û perî verê ey de bîyên gud
 
Ez yew Memo aşiq a, eşqê mi vay dey vayî
Ey wayîrê erş û ferş, qudret’ xo bide payî
 
Ez ke çiman keno a ti bîya Zînê Zêdan
Fedayê pîlîyê to beno ez Memê Alan