Dede Korkut / Boşnakça Seçme Hikayeler Pdf İndir

Dede Korkut / Boşnakça Seçme Hikayeler
Bio jednom jedan Han. Njegovo je ime Bajindir Han koji je sin Kama Gana. On je imao jedan šator koji je postavljen na jednom od najljepših mjesta na zemlji. Jedan put u godini je pozvao Begove Oguza za gozbu. On je žrtvovao konje, kamile, ovce za njih. On je imao tri vrste šatora u njegovom nalazištu, prvi je bio crni šator, drugi je bijeli, a treći je crveni.

Ömer Seyfettin / Boşnakça Seçme Hikayeler Pdf İndir

Ömer Seyfettin / Boşnakça Seçme Hikayeler
Sermet beg se okrenuo prema čuvaru iza njega, i rekao mu je:
Gledaj! Ovdje ima još jedna prazna kuća.
Bijela zgrada je sijala ispred borove šume, kao da je napravljena od mramora. Na gvozdenoj kapiji vrta kuće je bila jedna tabla. Na ovoj tabli je pisalo “kuća za izdavanje”.

Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme Hikayeler Pdf İndir

Karagöz ile Hacivat / Boşnakça Seçme Hikayeler
Hadživat poziva Karađoza na scenu…
HADŽIVAT         :Kamo sreća da imam prijatelja koji me može razumjeti, kome mogu reći svoju tugu.
(Karađoz gleda kroz prozora.)
KARAĐOZ           : Hadživate! Samo polako. Dijete spava kod kuće. Ono će se probuditi zbog tebe.
HADŽIVAT         : Želim se zabavljati… Želim se zabavljati!
KARAĐOZ           : (On skače sa prozora i počinje udarati Hadživata.) Rekao sam ti da ima dijete koji spava kod kuće.

Nutuk / Boşnakça Seçme Hikayeler Pdf İndir

Nutuk / Boşnakça Seçme Hikayeler
Stigao sam u Samsun 19. Maja 1919. godine.
Opšta situacija i pogled države su ovako:
U prvom svjetskom ratu savez u kojem je Osmansko carstvo također učestvovalo je poražen.
Armija Osmanlije je potpisala težak sporazum o prekidu vatre.

Alahimanet Bosno Pdf İndir

Alahimanet Bosno
U misaonom svijetu Bošnjaka nastala je istinska pomutnja kada su 1878. godine prepušteni upravi Austro-Ugarske. Osmanlije su se povlačile sa prostora Balkana zbog čega su Bošnjaci, kao muslimanska zajednica usred Evrope, osjećali se nezaštićeno. Čekati povratak Osmanlija donekle ih je tješilo. Ipak, šta ako se ne vrate? Šta ako privremeno prepuštenu upravu ne budu mogli preuzeti ponovo? Upravo tada bi se morali naći odgovori na sljedeća pitanja: Gdje je domovina Bošnjaka? Da li je to Bosna kao naslijeđe predaka ili je to zemlja Osmanlija gdje bi mogli živjeti u skladu sa muslimanskim identitetom? 
 
U ovoj knjizi, u svjetlu arhivskih izvora govori se o raspravama Bošnjaka o migraciji, o putovanju u „zemlju snova“, mjestima u Anadoliji i Rumeliji u kojima su se nastanili, o novom životu, radosti, tugi, sreći i razočarenjima.

Safahat / Boşnakça Seçme Hikayeler Pdf İndir

Safahat / Boşnakça Seçme Hikayeler
Bio je pogođen u svoje besprijekorno čelo, i leže
Radi jednog polumjeseca, sunca zađu, Bože!
Onaj koji je pao na tlu za ovu zemlju, vojniče,
Ako preci sa neba spuste se
Da u besprijekorno čelo te poljube
Ti si vrijedan za ove!