Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı Pdf İndir

Bilimsel Araştırma Yöntemleri El Kitabı
Bu küçük el kitabını hazırlamamızın nedeni, hem tarih araştırmacılarının, hem de diğer sosyal bilim dallarında (hukuk, iktisat, sosyoloji, felsefe, psikoloji ve antropoloji) ve çeşitli mesleklerde çalışan insanların, yapacakları araştırmalarda karşılaştıkları veya karşılaşacakları güçlükleri nasıl halledebileceklerini göstermek ve onlara yardımcı olmaktır.
           
Ümit ediyoruz ki bu el kitabı genç araştırmacıların karşılaştıkları problemleri halletmelerinde yardımcı olacaktır.

Gazzalide Mantık Ve Fıkıh Usulü Metodolojisi Pdf İndir

Gazzalide Mantık Ve Fıkıh Usulü Metodolojisi
Gazzalinin İslam Düşüncesi Ve İlimleri Tarihinde Özel Bir Yeri Vardır.
Gazzali İslam Düşünce Tarihinde Kendisinden Önce Hakim Olan Ve Kelamcılarla Usulcü-Mutasavvıf Filozoflarla  Sembolleşen İlmi Ve Kültürel Bir Çok Verileri Aşabilen Bir Merhaleyi İfade Etmektedir.

Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları Pdf İndir

Araştırma Deseni & Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları
Bu eser, araştırma yöntemleri konusunda dünyada en çok satan kitaplar arasında yer almakta ve temel referans kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu eserde; nicel, nitel veya karma yöntemlerle yürütülmesi planlanan bir araştırmanın tüm aşamaları sade bir dille, adım adım, karşılaştırmalı olarak ve zengin örneklerle okuyucuya su­nulmuştur. Eser; sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri, sağlık bilimleri alanında araştırma yapan tüm araştırmacı­lar için başucu kaynağı niteliğindedir.

Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler Pdf İndir

Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler
Çağımızda başdöndürücü bir bilgi akışı ve bilgi yığını gözlenmektedir. İnsanlar bu yoğun bilgiden yararlanmak ve bilgiyi çeşitli amaçlara yönlendirmek için de çok değişik çalışmalar yapmaktadır.
Artık şu kesin olarak anlaşılmıştır ki, araştırma çalışmalarının mutlaka bir metodolojisi olmalı, ilmi metot ve tekniklerini bilmek de çok önemlidir.
Bu kitapta bilimsel çalışmalarda uyulması gereken metot ve teknikler; fazla ayrıntıya boğmadan, kısa ve sade bir şekilde, pratiklere ağırlık vererek ele almıştır. Ayrıca ortaokuldan üniversiteye kadar her kademedeki öğrencinin anlayabileceği ve uygulayabileceği anlaşılır bir üslupla yazılmıştır.
Herhangi bir alanda çalışma ve araştırma yapmak isteyenler için faydalı olması dileğiyle…