Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme Pdf İndir

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme
Woolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir bakışın ipuçlarını da sunuyor.

Suç Sosyolojisi & Kavram-Teori-Uygulama Pdf İndir

Suç Sosyolojisi & Kavram-Teori-Uygulama
İçindekiler
 
Sosyolojik Yaklaşimlar Ve Temel Kavramlar
Sosyal Yapi Teorileri
Sosyal Süreç Teorileri
Sosyal Kontrol Teorileri
Sosyal Tepki Teoriler
Kentleşme Ve Suç
Sosyalleşme Ve Suç
Cinsiyet Ve Suç
Organize Suçlar
Terörizmin Sosyolojisi
Sosyolojik Açidan Çocuk Suçluluğu
Türkiye’de Suç, Nedenleri Ve Suçlu Karakteristikleri
Bölüm Değerlendirme Sorulari

Kadınlar, Cinsellik ve Sevgi Pdf İndir

Kadınlar, Cinsellik ve Sevgi
Georg Simmel, çalışmalarına konu ettiği başlıca sosyolojik kavramlar ve toplumsal ilişkilerin kökenine dair işaret ettiği sorunsallar ile günümüz sosyolojisi ve kültürel araştırmalarına katkı yapmaya devam ediyor.
20. yüzyılın ilk yıllarında yayımlanan Dişil Kültür, Cinsiyetler Sorununda Göreli ve Mutlak, Kur Yapma ve Sevgi başlıklı dört ayrı denemesinin bir araya getirildiği bu kitapta Simmel, kültürü yaratan bireyler arası etkileşim biçimlerinin metafizik temellerini Kant, Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozofların düşüncelerine yaptığı isabetli göndermelerle dişil ve eril kategoriler ekseninde sorguluyor.

Zararlı Yazılımlar & Siber Kitle İmha Silahları Pdf İndir

Zararlı Yazılımlar & Siber Kitle İmha Silahları
Bu kitap, siber kitle imha silahları diyebileceğimiz zararlı yazılımların karanlık dünyasının kapısını aralıyor.
Her gün 350.000’den fazla yeni zararlı yazılım tespit ediliyor, bu da her saniye yaklaşık 4 yeni zararlı yazılımın ortaya çıkması demek oluyor.
Sadece dijital hayatlarımızı değil, canımızı da tehdit edebilecek virüslerin yarattığı tehlike her geçen gün bizlere biraz daha yaklaşıyor.
Virüsleri kimler, nasıl yazıyor?
Bir zararlı yazılım bütün bir ülkenin elektriğini kesebilir veya nükleer santralin patlamasına yol açabilir mi?
Cep telefonunuzdan bankacılık işlemi yaparken paranız çalınabilir mi
Bilgisayarınızda virüs olduğunu nasıl anlarsınız?
Çok gelişmiş casusluk yazılımları nasıl yayılıyor?
Ve daha birçok konu, yaşanmış olayların ışığında ele alınıyor.

Bilgisayar Sistemleri Mimarisi Pdf İndir

Bilgisayar Sistemleri Mimarisi
Bu kitap bilgisayar kurulumu ve tasarımıyla olduğu kadar mimarisiyle de uğraşmaktadır. Bilgisayar mimarisi, bilgisayarın çeşitli işlevsel kısımlarının yapı ve davranışlarıyla ve bunların etkileşiminin kullanıcının işlemsel gereksinimlerini nasıl karşıladığıyla ilgilidir. Bilgisayar kurulumu, donanım bileşenlerinin bilgisayarı oluştumak üzere birbirlerine bağlanma yöntemleriyle ilgilidi. Bilgisayar tasarımı, bazı özellikleri sağlayan donanımın geliştirilmesiyle ilgilidir.