İslam Tarihi ve Medeniyeti Bibliyografyası (Cumhuriyet Dönemi 1923-2014) Pdf İndir

İslam Tarihi ve Medeniyeti Bibliyografyası (Cumhuriyet Dönemi 1923-2014)
Nüfusumuza nispetle yayımlanan kitapların sayısına bakılarak halkımızın kitap dostu olmadığı, söylenebilir. Ülkemizde yayımlanan kitap sayısı az olduğu gibi İslam Tarihi alanında yayımlanan ciddi çalışmaların sayısı da azdır. Bu sebeple halk arasında İslam Tarihi hakkında yaygın bir bilgisizliğin bulunduğu üzüntüyle müşahede edilmektedir. İslam Tarihi kitaplarının önemli bir kısmı ne yazık ki, birbirinin tekrarı mahiyetindedir.
Ülkemizde emek mahsulü İslam Tarihi çalışmalarının yayımı, -birkaçı istisna edilirse- özel yayınevleri tarafından ihmal edildiği gibi devlet kurumlarınca da ihmal edilmiştir. Sözgelimi bu konuda muhatap kabul edilebilecek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyet döneminde yayımlanmış ve ideolojik amaçla yazılmamış kapsamlı bir İslam Tarihi bulunmamaktadır. Aslında tek başına bu durum bile bağlı olduğumuz kültür havzasına duyduğumuz ilginin düzeyini gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Taberi’nin Tarihi gibi klasik birkaç eser dışarıda tutulacak olursa, İslam Tarihi alanıyla ilgili pek eser yayımlanmadığı da görülecektir. Aynı durum, Kültür Bakanlığı için de söz konusudur.
Bu çalışma, üniversitelerimizde akademik çalışmalar için göz nuru döken değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını bir nebze kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Bu çalışma, üniversitelerimizde akademik çalışmalar için göz nuru döken değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını bir nebze kolaylaştırmak için hazırlanmıştır. Çalışma, İslam tarihinin başlangıcından Selçuklular dönemi sonuna kadar ülkemizde yapılan çalışmaların bir katalogu şekinde tasarlanmıştır. Böylece çalışmamızı 13. Yüzyılın sonuyla sınırlandırmış olduk. Osmanlı dönemini dahil etmeyişimizin nedenleri arasında bir bibliyografya çalışmasının İnternet ortamında araştırmacıların hizmetine sunulmuş olmasıdır.

Rize Bibliyografyası Pdf İndir

Rize Bibliyografyası
Anadolu’nun şehirleri bizden önce de nice milletler ve kültürler tanıdı, nice savaşlara ve sevdalara sahne oldu, nice diller konuştu, nice çiçeklere renk ve koku verdi. Su oldu aktı, deniz oldu birikti, rüzgar oldu esti, dağ oldu yüceldi, volkan oldu kükredi, ağaç oldu korudu, bahçe oldu yeşerdi… bin yıldır da Müslüman Türklerin vatanı. Şehitlerin kanıyla sulandı, ezan sesiyle arındı. Biz ona o bize benzedi; benzeşip bizleştik.

Rize Kitapları Dizisi, bir şehrin hem değişen hem de devam eden unsurlarını, bugün itibariyle bütün kuvvet ve zaaflarını imkanlar elverdiği ölçüde yazıya geçirmek, kayıt altına almak, neticede bir şehir kültürü oluşturmak niyetiyle ortaya çıktı.

İshak Güven Güvelioğlu’nun hazırladığı Rize Bibliyografyası dizinin ilk kitabı.

Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960) Pdf İndir

Siyasal, Sosyal, Ekonomik Yönleriyle Afyon (1923-1960)
1971 yılında İzmir’de doğdu, ilk, orta, yüksek ve lisansüstü eğitimini İzmir’de yaptı. Çeşitli orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 2001 yılında Ege Üniversitesi’ne okutman olarak atandı. 2010 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2013 yılında Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. Halen aynı üniversitede Doçent olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019 Pdf İndir

Türkiye’de Yayımlanmış Yahudilikle İlgili Kitap, Tez ve Makaleler Bibliyografyası 2004-2019
Bu bibliyografya daha önce yayınlanmış olan 1923-2003 dönemini kapsayan bibliyografyanın devamı olup 2004-2019 yılları arasında “Yahudilik” konusunda yayınlanmış kitaplar, makaleler ve yayınlanmamış tezleri içermekte. Bu haliyle ilahiyat, tarih, kültür-sanat, günlük hayat, antisemitizm, azınlık hakları ve benzeri konularda araştırma yapacak öğrenciler ve araştırmacılar için faydalı bir kaynaktır. Kitap ile birlikte verilen CD’de yer alan pdf’de anahtar kelimeler ile kolaylıkla arama yapılıp ilgili kaynaklara ulaşmak gayet kolaylaşmakta.